Věda 25 let po listopadu 1989

14. listopad 2014

Uplynulé čtvrtstoletí znamenalo velký pokrok i pro naši vědu. Ale i v této oblasti je třeba řešit problémy ve způsobu financování i ve vědecké práci samé.

Uplynulých 25 let od sametové revoluce přineslo výrazné změny i do oblasti vědy. Jak se odrazily na vědecké práci a podmínkách vědců pro ni. Na to se Jana Olivová ptala senátorky a ředitelky Ústavu experimentální medicíny Akademie věd, profesorky Evy Sykové, poradkyně předsedy vlády pro oblast vědy a výzkumu.

A jak vidí dopad společenských změn na svou práci věděc, který se věnuje výhradně výzkumné činnosti? Na tuto otázku odpovídá profesor Vladimír Holáň, vedoucí oddělení transplantační imunologie Ústavu experimentální medicíny Akademie věd ČR.

autor: Jana Olivová
Spustit audio