Vánoce jako trdlo a hvězda

České Vánoce na Staroměstském náměstí byly loni vyhlášeny nejkrásnější vánoční destinací světa. Deník US Today tehdy vychválil atmosféru, vizuální dojem, originální směs vůní současnosti a minulosti.

Nutno říci, že toto nečekané vítězství překvapilo nejen čtenáře, ale i pořadatele pražských trhů. Dlouho se přece píše o tom, že ve srovnání s Vídni, Mnichovem nebo jinými bavorskými městy je Praha o Vánocích vlastně stále dost pozadu. Adventní trhy ve jmenovaných městech jsou daleko pestřejší, uměřeně zdobnější a hlavně žijí trochu jinak, religiózněji. A to už nemluvím o Drážďanech, kam se redaktoři US Today zřejmě vůbec neobtěžovali, ačkoli by tu mohli vidět skoro nejstarší vánoční trhy na světě. Místní Striezelmarkt se tu pořádá od roku 1434 a je stále – nejlepší!

Tvrdit něco takového vůči autoritě US Today je jistě opovážlivé a namyšlené, ale v zápiscích do vlastního kulturního bloku si člověk takovou nevyváženost může dovolit. Zvláště když máte za sebou zkušenost nedělního výletu do saského centra, která vám takovou troufalost jednoznačně potvrdila. Striezelmarkt na první pohled od Prahy nic neodlišuje: klobásy, ozdoby, písně, dokonce i jakési trdlo tu mají. Všechno to ale nějak lépe hraje dohromady, a hlavně vánoční, myšleno tradiční stánky s výšivkami, kalendáři, vůněmi, štolami a dalšími vánočními „potřebami“ převažují. A pak: náměstí i město jsou sladěny jednotným vizuálním stylem, který nejlépe vyjadřují všudypřítomné betlémské hvězdy. Stylovost drážďanským trhům dodávají i adventní kolotoče a divadla.

03756558.jpeg

Celá tato scenérie působí nejvíce atmosférou, již ji dodávají místní – nejen při pití tradičního punče a Glühweinu a která je vnitřně úplně jinde než ta pražská. Ne snad proto, že na všechno z náměstí před Frauenkirche dohlíží náboženský reformátor Martin Luther, který si, jak známo potrpěl na radosti života, jež k těšení na Ježíška dávno patří, i když formálně máme ještě půst (na pražské trhy zase dohlíží Jan Hus, který by se ale při svých výzvách k prostému, neopulentnímu životu asi divil). Vládne tu úplně jiný duch – více pospolitosti, méně prosté spotřeby.

Pro redaktory US Today by tento „drobný rozdíl“ nemusel být viditelný; nás, přecitlivělé a zhýčkané Středoevropany, ale okamžitě bije do očí.

I proto v letošní anketě amerických novin o nejkrásnější vánoční destinaci hlasuji pro Dresden. Je to prosté – v Praze jsou Vánoce trdlo, v Drážďanech všudypřítomná hvězda.