Václav Havel: Slovo o slovu

11. leden 2015

„Žijeme ve světě, v němž je možné, aby na občana Velké Británie kdosi mocný z úplně jiné země zcela veřejně a bezostyšně namířil smrtící šíp jen proto, že dotyčný napsal určitou knihu.

Ten mocný člověk to udělal údajně jménem miliardy svých souvěrců. Ale nejen to: v tomto světě je možné, aby se určitá – doufejme, že jen malá – část této miliardy s vyne¬seným rozsudkem identifikovala. Co to je? Co to znamená?“

Vysíláme 11. ledna v 16:45.

Tyto věty byly součástí řeči Václava Havla proslovené 15. října 1989 ve Frankfurtu nad Mohanem u příležitosti slavnostního udílení Mírové ceny německých knihkupců. Václav Havel se v ní zamýšlel nad odpovědnosti za slovo a ke slovu, nad mocí slova a nad svobodou slova jako základní součást lidské svobody, tak jak ji chápe naše civilizace.

Středeční útok na redakci francouzského časopisu Charlie Hebdo je útokem na tuto svobodu. Proto se v dnešním vydání pořadu Ad libitum Havlově řeči Slovo o slovu vracíme.

Spustit audio