V posledním příbytku císaře Karla V. (díl 16/19)

22. leden 2008

Na sklonku života, v roce 1556, se císař Karel V. rozhodl vzdát se moci a uchýlit se k meditaci do extremadurského kláštera v Yuste, v izolovaném horském místě obklopeném kaštanovými lesy. Pro císaře byla vedle kláštera vybudována prostá cihlová rezidence, v níž ho připomínají jeho čtyři malé obytné místnosti včetně úmrtního pokoje, který dal Karel po smrti své manželky Isabely Portugalské potáhnout černým sametem. Ze dveří své ložnice viděl přímo k oltáři sousedního chrámu, aby mohl sledovat bohoslužbu: sužovala ho dna a v posledních letech života se téměř nemohl pohybovat. Z původních předmětů se v Yuste zachovaly jen dva: nosítka, na nichž byl císař dopraven do místa svého posledního pobytu, a mechanické křeslo s opěrkami pro jeho nemocné nohy. Pětisté výročí narození Karla V., dědice největšího evropského soustátí a nově objevených zemí Ameriky, císaře německé říše a prvního Habsburka na španělském trůnu, si v roce 2000 připomínala celá Evropa. (Své rakouské a švábské země předal r. 1520 svému bratru Ferdinandovi I. Habsburskému, Habsburkové se rozdělili na větev španělskou a rakouskou, a ta získala roku 1526 českou a uherskou korunu.) Klášter v Yuste byl v roce 2007 prohlášen evropskou památkou.

Spustit audio