Tomáš Dimter: Vždycky mě zajímali lidé z okraje společnosti

27. září 2019

Překladatel Tomáš Dimter se zaměřuje na současnou německy psanou literaturu. V popředí jeho zájmu se ocitli tzv. literární migranti, tedy autoři neněmeckého původu. „Německá literatura je velmi otevřená a migrační literatura má v tamním kontextu dobré jméno,“ řekl ve Vizitce, do které ho pozval Petr Šrámek.

Jako překladatel je germanista Tomáš Dimter podepsán nejen pod knihami Inga Schulzeho, Arne Geigera, Volkera Weidermanna, Rolanda Schimmelpfenniga, Daniela Kehlmana nebo Floriana Illiese, ale i spisovatelů původem z Maďarska nebo bývalé Jugoslávie, jako jsou Terézia Mora nebo Saša Stanišić. „Němci si uvědomují, že pohled z druhé strany obohacuje literární a kulturní prostředí,“ řekl ve vltavské Vizitce.

O současnou německy psanou literaturu se Dimter zajímá soustavně: přednášel o ní na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a měl tam rovněž překladatelské semináře. S Jaroslavem Rudišem sestavil reprezentativní výběr próz Německá čítanka a pro Český rozhlas Vltavu připravil řadu literárních pořadů.

Tomáš Dimter spolupracuje s nakladatelstvími Prostor, Host, Labyrint nebo Argo a v současné době je redaktor v nakladatelství Mladá fronta, kde se zaměřuje na překladovou a českou literaturu. Sedmisvazkové Spisy Bohumila Hrabala byly letos oceněny Magnesií Literou za nakladatelský počin.

V Mladé frontě také Dimter inicioval vydávání literatury o dálkovém běhu: počínaje běžeckou biblí Zrozeni k běhu (Born to Run) vyšlo už přes dvacet titulů, které patří do knihovničky každého běžce. Sám se věnuje běhání i plavání, ale říká o sobě, že překladatelský vytrvalec není.

autoři: Hana Slívová , Petr Šrámek
Spustit audio