Tělo

15. duben 2009

Od 14. do 30. dubna 2009 představují žáci Základní školy Petřiny-sever svá výtvarná díla na téma lidské tělo ve výstavní síni Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd ČR na Heyrovského náměstí v Praze 6. Expozice nabízí neotřelý pohled nejmladší generace na naši tělesnou schránku, ale i duševní pochody uvnitř.

Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy a uměleckých řemesel spolupracuje s Akademií věd již řadu let, a jak říkají její zaměstnanci: "Dětské výtvory jsou vždy vítaným oživením vědeckých prostor." V tomto školním roce se žáci pod vedením učitelů zaměřili na studium lidského těla. Ostatně tento zájem už loni předznamenalo vytvoření a prezentace módní kolekce na téma rentgenové snímky. Tento materiál totiž škola získala darem od Nemocnice Na Františku.

Žáci, vlastně výzkumníci, začali v září se studijními kresbami těla, s portréty, figurami, detaily nohou či rukou. Dalším krokem bylo hledání paralel mezi tvarem lidského těla a jinými strukturami, které můžeme na světě objevit. Nápadnou souvislost našli mladí badatelé s přírodními a především krajinnými útvary. Další úkoly již úzce souvisely s procesy našeho mozku a samozřejmě pohnutkami lidské duše. Žáci se snažili najít originální odpověď na otázky: "Co se děje v mém těle, když jsem zamilovaný, když mám hlad nebo strach?" Přitom museli zapomenout na znalosti z biologie. Řídili se uměleckým instinktem a vysvětlovali tyto známe lidské pochody po svém. Dále pracovali na portrétech, jejichž sdělením tentokrát neměla být dokonalá podobizna modelu či sebe samého, ale výpověď o svém vlastním já. Černobílé hlavy, vzniklé progumováním kresby uhlem, mají neobyčejný emoční náboj. Další autoportréty vznikaly jako barevné koláže. Jejich autoři si měli vybrat takové papírové výstřižky či útržky, které by co nejlépe reprezentovaly jejich vlastní atributy, zájmy, záliby, touhy. Vznikla tak neobvyklá vyznání dětských umělců. V dnešní době se tolik diskutuje o dětské stravě, o příčinách a následcích poruch přijímání potravy. Právě k tomuto tématu se děti také vyjádřily a vznikl unikátní soubor představující Jedlíky či Nejedlíky.

Jedlíci

Kromě kreseb a maleb jsou na výstavě zastoupeny i prostorové objekty. Svérázné jsou plastiky znázorňující různé pocity. Představme si třeba pocit těžkých nohou po celodenní túře. Mladí umělci také pracovali s poněkud zvláštním výtvarným médiem, s vyřazenými plynovými maskami, které škola opět získala darem. Tyto masky se změnily v jakýsi navlékací obličej představující určitou sociální roli. Co takhle změnit tvář, když jsme ve společnosti, když jdeme do školy či do práce, když se pokoušíme získat pozornost opačného pohlaví. Učitelé výtvarné výchovy vedoucí mladé umělce však konstatují, že do masky se velmi často promítlo skutečné já. Protože děti absolvují i předmět keramika, jsou na výstavě zastoupena i díla vytvořená v rámci tohoto předmětu. Hliněné hlavy evokují myšlenku, co nebo kdo se mi honí hlavou.

Portrét

Dlouhodobého projektu Tělo se zúčastnili především žáci druhého stupně, některá díla pocházejí i od dětí ze 4. a 5. ročníku, které navštěvují výtvarný kroužek. Velkolepý soubor děl by ovšem nemohl vzniknout bez podpory vedení školy i rozličných sponzorů a dárců, kteří přinášejí do školy nejrůznější materiál, který se v rukou školní mládeže mění v umělecké skvosty. Ostatně současná výstava je nejlepším důkazem zužitkování těchto investic i množství vynaložené energie ze strany výtvarných pedagogů.
Výstava je otevřena každý všední den od 8 do 18 hodin.Co mi připomíná struktura lidského těla - Ucho

Základní škola Petřiny sever se snaží svými výtvarnými produkty také pomáhat. Už po léta probíhají dražby na podporu humanitárních a zdravotních projektů. V současné době zdobí práce petřinských dětí čekárnu revmatologie polikliniky Dětské nemocnice v Motole. Jsou zde vystaveny originální zvířecí židle, kašírované masky a barevné linoryty. Prapůvodem všeho byly studijní kresby zvířat, jejich pohybu, struktury srsti nebo peří, které vznikaly při opakovaných návštěvách zoologické zahrady. Z mnoha skic pak v ateliéru děti vytvořily kompozici jednoho zvířete, kterou si připravily pro grafický list, vícebarevný linoryt. Pokud kdokoli zavítá do motolské nemocnice, určitě jej barevné obrázky potěší. Zanedlouho bude dětskými výtvory vyzdobena také léčebna pro dlouhodobě nemocné v pražské Bubenči.

Co mi připomíná struktura lidského těla - Rty

K nejstarší generaci se současný program školních tvořivých dílen obrací také. Základní škola srdečně zve všechny seniory k výtvarným aktivitám, které probíhají během kalendářního roku 2009 za podpory MČ Praha 6. Atraktivní budou bezesporu letní dílny zahrnující výrobu květinového papíru a malování v plenéru. O všech akcích se lze samozřejmě více dovědět ze školních internetových stránek a nezapomeňme také připomenout, že se blíží i přijímací zkoušky do výtvarných tříd pro žáky současných pátých tříd, které se budou konat 6. května 2009.

Co se děje v mém těle
autor: Alexandra Dekanová
Spustit audio

Více z pořadu