Tančící, rapující i klející kvarteto performerek z Goblin Party. Divadelní Flora představila Fokus: Korea

21. květen 2019

Festival Divadelní Flora se letos ve své performativní programové linii zaměřil na tanec z Jižní Koreje. Jedním z vystupujících souborů byly i čtyři provokativní performerky ze souboru Goblin Party, který vystoupil s představením Silver Knife na 23. ročníku festivalu Divadelní Flora v Olomouci. Inscenace Silver Knife komentuje problematiku společenského postavení ženy v korejské společnosti. 

Ponor do drogami manipulované mysli. Staatsschauspiel Dresden na Divadelní Floře

9 dní vzhůru

9 dní vzhůru je název německé inscenace, ve které tvůrci vykreslují autentickou zkušenost sebedestruktivní drogové závislosti. Inscenace režiséra Sebastiana Klinka a v podání Státního drážďanského divadla týdny dominovala žebříčku renomovaného německého serveru Nachtkritik. Jedná se o jevištní adaptaci stejnojmenné knihy německého herce Erica Stehfesta. Představení inscenace zahájilo 23. ročník festivalu Divadelní Flora.

Podle staré tradice u sebe musely korejské vdovy nosit stříbrnou dýku, které se říká eunjangdo, aby se v případě napadení mohly bránit, nebo aby si, kdyby byla narušena jejich počestnost, mohly dobrovolně vzít život. Na základě této zvyklosti vytvořila čtveřice tanečnic společně se dvěma choreografy inscenaci, ve které polemizují s tímto tradičním přístupem a smýšlením o roli ženy ve společnosti.

Čtveřice tanečnic nás v inscenaci Silver Knife zavádí na stejnojmenný imaginární ostrov. V tomto pomyslném vězení jsou nuceny skrývat své emoce i názory. Tomu se ale ony vzpírají. Proto vzápětí sledujeme čtyři ženy bojovnice v různých polohách lidského počínání. Dynamickým obrazům dominuje humor a nadsázka, která má poukázat na problematiku feminismu v korejské společnosti.

V korejské historii byly vztahy mezi muži a ženami nastaveny tak, že muži byli vždy upřednostňováni. Toto uvažování stále přetrvává v myslích Korejců ve věku kolem padesáti a šedesáti let. Naše generace, tedy dvacátníci a třicátníci už takto neuvažují, nebo spíše nechtějí uvažovat. V korejské společnosti dochází k řadě změn a je patrné, že postavení mužů a žen ve společnosti se zrovnoprávňuje. A s tím souvisí i vznik inscenace Silver Knife. V Goblin Party byla řada předchozích inscenací soustředěna především na mužské tanečníky. Tudíž se choreografové našeho souboru rozhodli, že tentokrát se budou soustředit na tanec v ženském provedení s tématem, které s ženami úzce souvisí. Chtěli jsme si vyzkoušet, jak se potká mužský a ženský pohled na tanec, který má zobrazovat silné ženské téma.
Hyun-min Ahn

Silver Knife

Do tance se čtveřice žen vrhá s velkou vervou a přesností. Neustále se proměňují, od hrubých a drsných bojovnic k jemným a křehkým bytostem. Skrz písně a tanec performerky poukazují na pokřivený obraz ženství, vzývají svobodu a vnitřní krásu, které se snaží dosáhnout. Silver Knife je na jednu stranu humornou hříčkou, ale také silnou intimní zpovědí žen o ženách.

Našim cílem bylo najít v tanci způsob, jak vyjádřit postoj a jednání ženské bojovnice. Chtěli jsme, aby se diváci, a to nejen ženy, odpoutali, aby se vzdali všeho, co je limituje. Společnost je svázána řadou konvencí, pravidel a zvyklostí. Lidé se bojí uvolnit, naslouchat svým instinktům. My chceme tímto představením ukázat, že se nemáme stydět za své pocity, touhy a vášně. Rádi bychom, aby naše inscenace Silver Knife v divácích probouzela alespoň potřebu zamyslet se nad sebou, nad tím, po čem skutečně touží a zda se cítí svobodní v tom, kým jsou.
Hyun-min Ahn

Silver Knife

Skupina Goblin Party byla založena v roce 2007. Nemá jednoho uměleckého lídra, ale funguje jako rovnocenné uskupení choreografů-tanečníků. Co ale ve skutečnosti znamená goblin a proč figuruje v názvu souboru?

Goblin je v podstatě tradiční korejská příšerka, mytická postava podobná známým trollům. Není ale děsivá, spíše legrační. A to hlavně proto, že neustále mění svou podobu. A jelikož je význam této zvláštní bytosti spíše humorný, jsme přesvědčeni o tom, že se tak k divákům můžeme přiblížit s větší lehkostí a nadsázkou. A co se týče slova PARTY, tak to má hned několik významů. Nejen že to znamená určitý druh oslavy, ale odkazuje také k politickým stranám nebo hnutím. Zkrátka tímto slovem jsme chtěli naznačit, že náš soubor je svobodné sdružení lidí, které sjednocuje společná myšlenka a cíl, ale kde panuje demokratické rozhodování o tvůrčím procesu. Všichni se můžou zapojit a každý do výsledného díla může vnést něco svého.
Hyun-min Ahn

Spustit audio