Tajemství domů: Společenský dům Casino v Mariánských Lázních

03818406.jpeg
03818406.jpeg
V programovém cyklu Tajemství domů o významných stavbách, které vstoupily do historie, pokračujeme druhým dílem. Navštívíme Společenský dům Casino v Mariánských Lázních, kde se setkal v srpnu 1904 císař František Josef I. s představiteli města a celého kraje.

V roce 1946 zde byl uspořádán I. mezinárodní filmový festival, dnes známý jako Karlovarský filmový festival. Každoročně je zde uspořádán úvodní a závěrečný koncert v rámci Mezinárodního Chopinova festivalu. Průvodci nám budou ředitel Muzea v Mariánských Lázních ing. Jaromír Bartoš, ředitel lázeňského komplexu Karel Kalivoda a ing. architekt Zdeněk Franta.

Mariánské Lázně jsou mladé město, které vzniklo na počátku 19. století. U zrodu Mariánských Lázní stálo několik osobností, z nichž nejvýznamnější byl opat kláštera v Teplé Kašpar Prokop Reitenberger. V r. 1818 byl vydán dekret, který nařizoval vybudovat zde společenský sál po vzoru ostatních evropských lázní. Lázeňství je nejen léčebná procedura, ale i společenská událost. V té době bylo dobrým zvykem jezdit do lázní také za kulturou.

03818407.jpeg

Čtěte také: Tajemství domů: Starobylý dům U Halánků

Název Společenského domu Casino může být poněkud zavádějící, ale hrací automaty, stoly ani tlumené červené osvětlení zde nenajdete. Nejstarší část lázeňského komplexu, od Nových Lázní až k hotelu Hvězda, byla postavena v roce 1841. Nejnádhernější část komplexu, kterým je prostor Casina, Společenský dům se skládá z několika sálů, a to mramorového, červeného růžového, zrcadlového. Konají se zde pravidelné koncerty Západočeského symfonického orchestru. plesy a konference. Od roku 1950 se v Mariánských Lázních koná Chopinův festival. Úvodní a závěrečné koncerty nejlepších interpretů Chopinovy hudby jsou právě v Casinu.

03818409.jpeg

Casino je projekt architekta Josefa Schaffra. Domy v Mariánských Lázních mají jednu společnou charakteristiku, kterou je zdobnost. Najdeme zde prvky románské, gotické, renesanční, barokní. Schafferův projekt Casina má inspiraci v pozdní renesanci a klasicismu. Casino splňuje podmínku navození příjemné společenské nálady. Bohatost výzdoby a krása prostoru, zdobnost, není jenom v exteriéru, ale i v interiéru. Vnějšek budovu harmonicky komunikuje s vnitřkem.

03818408.jpeg

Lázeňské objekty propojily spojovací chodby. Jedná se o největší lázeňský komplex ve střední Evropě. Po stěnách chodeb jsou rozmístěny prosvětlené fotografie. Slyšíme zvuk. Světelné obrazy se zvukovou kulisou zprostředkovávají atmosféru a historii Mariánských Lázní. Zvuková kulisa hostům rovněž evokuje pobyt v nádherné okolní přírodě. S prostorem Casina jsou spojeny návštěvy významných hostů, jeden z nejvýznamnějších byl anglický král Edward VII.

V době jeho pobytu se Mariánské Lázně stávaly významným politickým centrem Evropy. Král zde jednal (kromě jiných) s rakouským císařem Františkem Josefem I. a s francouzským ministerským předsedou Clemenceauem. Jinak se ale král v lázních především bavil. Měl rád lov, krásné ženy, dobré jídlo a pití a o to vše neměl v Mariánských Lázních nouzi.

Čtěte také: Všechny dostupné dokumenty na webu Vltavy