Svým grafickým rukopisem doprovází hudební alba i knižní přebaly. Výtvarník, publicista a pedagog Karel Haloun a jeho Osudy

5. únor 2021

Grafický designér, knižní úpravce, autor plakátů, publicista a kurátor. Od poloviny 70. let jsou osou jeho práce obaly hudebních nosičů. V 80. létech kmenový výtvarník Junior klubu Na Chmelnici. Pracuje v autorské dvojici s Luďkem Kubíkem a působí rovněž jako pedagog v Ateliéru tvorby písma a typografie na VŠUP. Karel Haloun – poslechněte si jeho rozhlasové vzpomínky pro vltavský cyklus Osudy. 

Připravil: Jiří Vondráček
Zvuková spolupráce: Jaroslav Novotný
Premiéra: 25. 1. 2021

Pro všestranně tvůrčí osobnost Karla Halouna bylo určující, že se narodil a vyrůstal v rodině uměleckých řemeslníků, kteří uvítali a podpořili jeho výtvarný talent. Proto po základní škole zamířil studovat na Střední odbornou výtvarnou školu (1967–1971) a napodruhé byl přijat na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou (1972–1978). V polovině 70. let navázal přátelství a spolupráci s rockovými hudebníky a začal pro ně vytvářet návrhy obalů hudebních nosičů, plakáty, scénické prvky pro jejich vystoupení apod. Byli to především zpěvák Vladimír Mišík, hudebník Michal Ambrož a jeho skupiny Jasná páka a Hudba Praha. Jejich řady se značně rozšířily, zejména když se v  80. letech stal výtvarníkem a dramaturgem Junior klubu Na Chmelnici. Spolupracoval často s fotografem Jaroslavem Prokopem. Od roku 1996 pracuje v autorské dvojici s Luďkem Kubíkem a věnuje se rovněž knižní tvorbě, ilustracím a grafickým úpravám.

Hudba Praha 1991

Od roku 2004 do roku 2020 působil jako pedagog v Ateliéru tvorby písma a typografie na UMPRUM, v letech 2008–2017 jako jeho vedoucí. Vysokou školu uměleckoprůmyslovou reprezentoval na četných setkáních, výstavách, workshopech, symposiích a přednáškách v Mexiku, USA, v Japonsku, v Izraeli, Rakousku a v mnoha dalších zemích.

Je autorem řady teoretických, esejistických a kritických textů, které publikuje nejčastěji v Revolver revui a v časopisu Svět a divadlo. V roce 2009 vydala Revolver Revue knihu – rozhovor Otrava krve, kterou napsal společně se spisovatelem Lubomírem Martínkem. V roce 2018 vydalo nakladatelství Brkola jeho románovou prvotinu Marná práce. Pro Svět a divadlo napsal několik dramatických her a hříček, které v roce 2020 vyšly v témže nakladatelství pod názvem Hrana hry, aneb Hry na hru.

autor: jvk
Spustit audio