Světový den divadla pro děti a mládež

25. březen 2002

Při příležitosti Světového dne divadla pro děti a mládež proběhl ve dnech 20. - 23. března druhý ročník přehlídky nejzajímavějších inscenací pro děti a mládež z tvorby našich předních profesionálních divadel a nezávislých agenturních i amatérských souborů. Přehlídka se uskutečnila v Divadle v Celetné, v Divadle v Dlouhé, v divadle DISK a v Klubu Mlejn.

Světový den divadla pro děti a mládež se již podruhé slavil jako výraz podpory dětí a mládeže a uznání jejich práv na umělecké a kulturní obohacení, zejména prostřednictvím divadelní kultury. Vznikl z iniciativy Mezinárodní asociace divadla pro děti a mládež ASSITEJ International. Se svou sítí národních organizací spojující tisíce divadel a jednotlivců v téměř 70 zemích světa podněcuje ASSITEJ tvůrce divadla pro děti a mládež k dosahování nejvyšší úrovně divadelní tvorby. Loňský první ročník se v zahraničí i v naší republice těšil značnému zájmu divadelníků a pozorosti médií - v České republice se k oslavě přihlásilo 53 souborů ze 14 měst z celkem 74 představeními.

Letošní program začal předáním Ceny Českého střediska ASSITEJ za přínos v oblasti dětského divadla režisérovi Divadla v Dlouhé Janu Bornovi. Poté následovalo představení jeho inscenace Jak jsem se ztratil aneb Malá vánoční povídka.

Program zahrnoval celkem 15 představení a byl komponován z vybraných reprezentantů divadel. Mezi účinkujícími byly kromě již zmiňovaného Divadla v Dlouhé soubory Divadlo Polárka, Studio DAMU, DNO Hradec Králové, Buchty a loutky, Výchovná dramatika neslyšících JAMU, Hudradlo Zliv, Divadlo Bořivoj, Dětský dramatický soubor Ty-já-tr, Konzistence médi, Divadlo Neslyším.

Čtyřdenní divadelní přehlídku zorganizoval Divadelní ústav/České středisko ASSITEJ ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy a Divadelní fakultou AMU.

autor: dw
Spustit audio