Sv. Anežka Česká – princezna a řeholnice

25. listopad 2011

V přízemních prostorách Kláštera Sv. Anežky České byla ve čtvrtek 24. listopadu v podvečer zahájena výstava „Sv. Anežka Česká – princezna a řeholnice“, věnovaná jedné z nejvýznamnějších žen přemyslovské dynastie, nejmladší dceři Konstancie Uherské a Přemysla Otakara I., která se narodila v roce 1211 a zemřela v roce 1282.

Výstava je ve spolupráci s Národní galerií v Praze pořádána Arcibiskupským pražským na závěr Roku sv. Anežky České, vyhlášeného arcibiskupem pražským u příležitosti oslav 800letého výročí narození této české světice evropského významu.

02492216.jpeg

Tato první rozsáhlá monografická výstava o sv. Anežce České zahrnuje na 300 vzácných exponátů z oboru malířství, sochařství, architektonické plastiky, uměleckého řemesla i archeologických nálezů, mezi nimi i literární památky a unikátní, jen zřídka prezentované historické dokumenty.

02492220.jpeg

Redaktor Karel Oujezdský si v historických prostorách Kláštera sv. Anežky České pozval k mikrofonu oba kurátory výstavy – Štěpánku Chlumskou z Národní galerie v Praze a pátera Vladimíra Kelnara z Arcibiskupství pražského.

Mimořádnou výstavní událost můžete navštívit v Klášteře Sv. Anežky České na Starém Městě v Praze až do 25. března 2012.

Do konce roku by měl být návštěvníkům k dispozici i bohatě ilustrovaný doprovodný katalog.

Připraven je i bohatý doprovodný program v podobě cyklu přednášek autorů výstavy, kurátorů a specialistů, komentovaných prohlídek a výtvarných dílen pro rodiny s dětmi.

Jedním z nejvýznamnějších exponátů právě zahajované výstavy Svatá Anežka Česká, princezna a řeholnice je relikviář obsahující relikvii svaté Anežky České. Představen byl v Muzeu Karlova mostu. Anežka se po smrti abatyše klarisek kapucínek ve Šternberku dostala v 60. letech 20. století do Vídně. Neúspěšné hledání jejích ostatků připomíná Vít Vlnas.

02492225.jpeg

Další informace o relikviáři připojuje páter Marek Pučalík.

Anežku Přemyslovnu připomene ve vysílání Vltavy cyklus, který začíná v neděli 27. listopadu v 16 hodin pod názvem Anežka v toku času, připravil Ivan Štern.

autoři: Marie Poláková , Karel Oujezdský
Spustit audio