Stejně stará jako hrad Karlštejn nebo Nové Město pražské je Alma mater Pragensis

29. červen 2016

Podle svého zakladatele bylo, ve své době první vysoké učení „na sever od Alp a na východ od Rýna“ nazváno univerzitou Karlovou. A právě jejím počátkům a nejstarším dějinám zasvětil své bádání historik František Šmahel. Výsledkem je vydání 600 stránkového souboru 23 studií a rozprav věnovaných staroslavnému vysokému učení v časovém rozpětí mezi lety 1348 a 1620 v publikaci nazvané Alma mater Pragensis, vydané nakladatelstvím Karolinum.

Dílo je výsledkem téměř šedesátiletého bádání, neboť, jak uvádí autor: „Hned jak jsem vstoupil na Filozofickou fakultu, tak mě upoutaly dějiny univerzity, a to proto, že já jsem neměl snadný počátek studií. Měl jsem špatný původ. Proto jsem šel do ostravských dolů, kde jsem fáral rok, abych se na vysokou školu dostal, čili to byl skoro nedosažitelný cíl, který se mi povedlo naplnit, a já měl takovou úctu k vysoké škole i na počátku padesátých let, to připomínám, pořád to pro mě byl vrchol vzdělání, které mohu dosáhnout, ale aby mně bylo rozuměno, tehdy ještě ty učitelé, i když prošli prověrkami, řada z nich byla vyhozená na ulici, tak pořád to byl ještě ten styl staré práce vysokoškolské výuky, na to se často zapomíná.“

Bez Karla IV. by nebyla Karlova univerzita jako první vysoké učení v tomto prostoru, v této době a na českém území?S největší pravděpodobností by Karlova univerzita nebyla první za Alpami a na východ od Paříže, to byla Karlova nesporná zásluha, tehdy to bylo prostě pole nevzdělané, obrovské v této části Evropy. Ale nesmíme si to představit tak, že Karel univerzitu založil a ta hned - on ji založil 7. dubna 1348 - a že by od prvního září nebo od prvního října začal semestr. To tak zdaleka nebylo! Ty počátky byly opravdu svízelné, Karel univerzitu založil, a odjel! A nechal to na arcibiskupovi Arnoštovi z Pardubic, který měl plno jiné práce, takže se k tomu dostal až tak v roce 1360, a do té doby ta univerzita měla jenom několik málo profesorů, především lékařů a právníků. Protože ty císař potřeboval, to si řekněme upřímně. Ta Filozofická fakulta, původní, ta vlastně živořila na hřbitově svatotýnského kostela, než došlo k tomu, že Karel založil své slavné Karolinum a dal možnost těm prvním profesorům, aby také náležitě bydleli a mohli tam i vyučovat.

03659968.jpeg

Nakolik atraktivní byla univerzita pro studenty? Byli především z českého prostředí tehdejšího, nebo profilovala se nějak univerzita některým oborem, který byl třeba přitažlivější i pro studenty z Evropy?To jsou dvě otázky. Ta první je, odkud studenti do Prahy přicházeli. A je to zase jedna z těch ožehavých otázek studia nejstarších dějin univerzity, neboť většina těchto studentů přicházela z okolních zemí. On Karel IV. na to pamatoval, protože to byla univerzita otevřená pro studenty z celé říše. Ale založil ji jako český král ze zdrojů českého království, takže tady je potřeba odlišovat ten záměr, a to, kam vlastně ta univerzita patřila. Tak to je ta první část otázky. Až do roku 1409 většinu tu měli cizinci, a to zhruba 70 i více procent, a proto taky ty jejich univerzitní národy, do kterých se posluchači univerzitní dělily, měly silný význam. Češi usilovali, aby tu řídicí páku měli v rukou sami. A to pak vedlo ke sporům, jež zakončil Dekret kutnohorský Václava IV., který přidělil Čechům tři hlasy a cizincům dohromady jenom jeden.

Lze říci, že to počáteční období bylo jedno z nejšťastnějších v dějinách univerzity?Pokud myslíte na frekvenci, to jest počet studentů, kteří současně studovali v Praze, tak vrcholná byla osmdesátá devadesátá léta 14. století, kdy zde mohlo být až snad sedm osm, ještě možná víc tisíc studentů. Pak to pokleslo, a to proto, že už začali plně se rozvíjet ty univerzity v sousedních zemích, především Vídeň stahovala pozornost, Krakov, byl to Erfurt, Heidelberg, Kolín nad Rýnem, ty univerzity stahovaly studenty ze svého okolí, že bylo pro ně nevýhodné jít někam dál, ale také odebíraly Praze profesory. To víte, to bylo přeplácení, to byl vlastně trh na akademické úrovni, takže tam je přepláceli, aby přešli, a ta univerzita měla hned od počátku své dobré jméno.

Spustit audio