Stále aktuální reportáž

6. duben 2005

Žurnalistické reportáže se většinou týkají záležitostí co nejvíce aktuálních, neboť pro hektickou současnost už druhý den po zveřejnění atraktivita zpráv upadá a stává se "hlubokou minulostí". Americký novinář Jim Bishop (1907-1987) dopsal a knižně vydal svoji reportáž, která "pojednává o nedramatičtějším dni v dějinách světa", v roce 1957.

Jeho dílo se stalo bestsellerem a tento standard si podrželo do dnešních dní přesto, že autor soustředil svůj zájem k události, která proběhla před dvěma tisíci lety. Poutavé líčení, týkající se stěžejních zdrojů, z nichž je budována evropská kultura, si bezesporu svoji atraktivitu zachovalo. Drobným dokladem výše řečeného je fakt, že v současnosti vychází v českém jazyce již třetí vydání zmíněné knihy. Její originální verze byla ve druhé polovině padesátých let vydána v New Yorku. Česky vyšlo toto dílo, jehož precizní překlad pořídil Jan Čulík, poprvé roku 1971, v nakladatelství Vyšehrad. Dalšího vydání se dočkala v roce 1996 v dnes již zaniklém nakladatelství Zvon.

J. Bishop ve své zprávě zachycuje hodinu po hodině události počínající poslední večeří Ježíše Nazaretského s dvanácti apoštoly a končící pohřbením Ježíšova mrtvého těla. Podle židovského chápání času jde o jeden den, začínající západem slunce. Pro naše pojetí jsou události zarámovány mezi šestou hodinou večerní 6. dubna roku 30 našeho letopočtu a končí den následný, zde ve čtyři hodiny odpoledne. O svém přístupu k tématu autor v úvodu předesílá, že mu jde o "realistický přístup k událostem onoho dne; a spíše o přístup žurnalisticko-historický než teologický". Nepochybně díky tomuto reálnému, logickému, ne ideologickému pohledu byla uchována životnost díla.

Jim Bishop: Den, kdy zemřel Kristus

Jim Bishop se vyhýbá zbytečné spekulaci, nebo emotivnímu stranění. Vycházel při svém psaní ze známých faktů. "Než jsem začal psát, měl jsem 1200 hustě popsaných stran výpisků, které jiní udělali za mne." Na tomto podkladě sestavil autor své vyprávění. Nehledá v něm vysvětlení, morálně neodsuzuje ani neprotežuje jednotlivé postavy. Představuje je tak, jak je možné o nich hovořit na základě známých dokladů a jak z toho lze vyvozovat pohnutky jejich konání. Zajímavé je vykreslení osobnosti židovského velekněze Kaifáše či charakterů jednotlivých Ježíšových učedníků, včetně Jidáše. Postavy nedostávají aureolu svatosti, naopak, před čtenářem vystupují ve své lidskosti, slabosti i oddanosti.

Nedílnou součástí knihy jsou tři intermezza, seznamující čtenáře s reáliemi světa, v němž se Ježíšův příběh odehrával (Římský svět), a konkrétně zmiňované oblasti (Židovský svět, Ježíš), Palestiny, "nevelké země ležící v písku Středozemí". Hutným, a přesto úsporným stylem jsou zde popsány geografické podmínky a kulturní prostředí, tradice, zvyky i rituály, ale též každodenní život nebo vědecké a lékařské znalosti tehdejších obyvatel.

V současném vydání ale bude čtenář marně hledat obrazovou přílohu (předešlá česká vydání ji obsahovala). Nyní ji nakladatel, bohužel, vynechal. Stejně tak alespoň stručnou ediční poznámku, která by přiblížila neméně zajímavou historii vydávání překladu této publikace. Kniha, ve střídmém provedení a tlumených barvách, možná nepřitáhne pozornost na první pohled, věřme však, že její spolehlivá proslulost i proslulá spolehlivost jí dostatek čtenářů opět zajistí.

Jim Bishop: Den, kdy zemřel Kristus. KNA, Kostelní Vydří 2005, 358 s.

Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Mimozemští roboti, červí díry, kosmické elektrárny... je lepší být ve střehu.

Tomáš Vacek, vedoucí Programu celoplošné stanice

Tomáš Vacek

Komplet 3CD Vladana a Prasopes

Koupit

Co se stane, když se desetiletá holka rozhodne být intergalaktickou strážkyní? Sci-fi seriál o útěku z domova, vzpouře strojů a přátelství s jedním zvláštním kouzelným zvířetem.