Společenské druhy živočichů: proč vznikla eusocialita

16. duben 2012

Snad pokaždé, když pozoruji mravence či včely, zůstávám v úžasu nad jejich vzájemnou spoluprací a koordinací.

Závisí na řadě faktorů a je velmi komplikovaná, jak ukazují výzkumy tzv. společenských druhů hmyzu, které provádí doktor Jakub Straka, vědecký pracovník z Katedry zoologie Přírodovědecké fakulty UK.

Zabývá se konkrétně žahadlovými blanokřídlými, kterých je u nás asi 1200 druhů a je mezi nimi obrovská rozmanitost v chování. Od tzv. eusociálního až po samotářské druhy, u nichž si každý jedinec obstarává potravu pro sebe a pro své potomky sám. Mezi zmíněné eusociální druhy podle doktora Straky zdaleka nepatří jen včela medonosná.

autor: Jana Olivová
Spustit audio