Shimmering

5. květen 2022

Nové sólové album francouzského klavíristy a skladatele Melaine Daliberta. Hodnocení připravil Pavel Zelinka. 

(…) Melaine se během let naučil předkládat své vize ve výrazné zkratce, kterou navíc doplňuje o plné hrsti melodické intuice. Náhle před námi nestojí suchý experimentátor, ale poučený melodik, jehož hudba není vzdálená odkazu Erika Satie nebo z novějších představitelů Harolda Budda. To neznamená, že by se Dalibert zříkal svých minimalistických kořenů. Ty jsou v jeho hudbě neustále přítomny, nové skladby, který vznikly v prvních měsících kovidového lockdownu, byly slovy autora tvořeny s vidinou živého provedení, která vyžadují určitou gradaci a energii. Novinka Melaine Daliberta nazvaná Shimmering tak ve výsledku kombinuje minimalistické rezonanční textury s jemnými a dobře propracovanými melodickými tématy, které tak nenápadně doplňují hostující smyčce a nenápadná elektronika. Album je tak vhodné jak pro modernistické puristy, tak pro mainstreamového posluchače. (…) 

Spustit audio