Setkání/Encounter v Brně

02603019.jpeg
02603019.jpeg
Slavnostním odpoledním průvodem masek začal v úterý 10. dubna v Brně 22. ročník mezinárodního festivalu divadelních škol "Setkání",

Na festivalu se během pěti dnů představí třináct divadelních škol téměř z celého světa. S profesorem Josefem Kovalčukem z pořádající Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně hovořila o festivalu Setkání/Encounter Olga Jeřábková.

Zaštiťující téma letošního ročníku shrnuje slogan „Do I have a dream?“ Jedná se o aluzi na slavný projev Martina Luthera Kinga z 23. srpna 1963. King uvedl svůj projev větou "I have a dream" - vyjádřil tak sen (touhu, vizi, myšlenku) většiny celosvětové společnosti o životě bez diskriminace a jiných omezování svobody. Na vizi Martina Luthera Kinga letošní festival bude navazovat a klást si otázku, jestli mladé lidi v dnešní době také spojuje nějaký společný sen. Budeme se snažit o to, aby někdejší sen o festivalu divadelních škol z celého světa a setkávání jejich studentů byl znovu naplňován, prožíván a případně revidován. Budeme myslet na to, aby se dřívější splněné sny nestaly pouze prázdnými pojmy. Tento tematický rámec celého festivalu máme v plánu promítnout také do podoby televizního a rádiového spotu. /z webu festivalu/