Ruth Bondyová: Mezi námi řečeno

Ruth Bondyová (2008)
Ruth Bondyová (2008)

Setkání s izraelskou spisovatelkou, autorkou vzpomínkové knihy Víc štěstí než rozumu, překladatelkou Švejka do hebrejštiny a skvělou kuchařkou Ruth Bondyovou.

Ruth Bondyová se narodila roku 1923 v pražské židovské rodině. Po příchodu nacistických okupantů byla nucena opustit obchodní školu. V červenci 1942 byla deportována do Terezína, odtamtud v prosinci 1943 do Osvětimi, pak byla odvlečena do  Německa. Osvobození se dočkala v Bergen-Belsenu. Po válce pracovala jako překladatelka v Praze. V roce 1948 odjela s brigádou československých dobrovolníků do právě vyhlášeného státu Izrael. Bojovala za jeho nezávislost. V Izraeli zůstala natrvalo, stala se známou novinářkou a překladatelkou. Měla svou rubriku v předním hebrejském deníku Davar.

Když kůň vejde do baru, kde tančí Arabové, je z toho Izraelský týden

Izraelský týden na Vltavě

Před sedmdesáti lety byl založen stát Izrael – bylo dosaženo snah světového sionistického hnutí a svět v očích mnohých splatil dluh židovským exulantům roztroušeným po uprchlických a internačních táborech Evropy. Rozhodli jsme se letos Izraeli věnovat tematický týden v literárních a publicistických řadách i v hudbě.

Je autorkou biografických knih například o terezínském starším Jakobu Edelsteinovi, o prvním izraelském ministru spravedlnosti Pinchasi Rosenovi, odbojáři Enzo Serenim. Česky vyšla  její monografie o Jakobu Edelsteinovi, kniha jejích vzpomínek Víc štěstí než rozumu, Rodinné dědictví, jména Židů v Čechách a na Moravě nebo originální slovník jazyka Židů v Čechách a na Moravě Mezi námi řečeno, dále Boží hody: jak jedli Židé v Čechách a na Moravě a kniha Potulné kořeny o 118 Češích a Moravanech, kteří nasadili život pro své židovské spoluobčany v čase nacistické okupace, zachránili je a obdrželi v Izraeli ocenění Spravedlivý mezi národy. Bestsellerem – i ve Spojených státech – se stala její kuchařka Chuť života. Do hebrejštiny přeložila řadu českých autorů, mimo jiné Haška, Čapka, Kunderu, Lustiga, Hrabala, Havla.

Po tisíc let Židé v Čechách a na Moravě mluvili k Bohu, rokovali, plesali, truchlili, milovali, naříkali a pak byli umlčeni. Slova selhala. Zůstala jen jejich tichá ozvěna. Ještě ji slyším z velké dálky.
Ruth Bondyová, motto v úvodu knihy Mezi námi řečeno

Ruth Bondyová zemřela v roce 2017 ve věku 94 let. V květnu v roce 2004 s ní Jiří Kamen natočil rozhovor, který doplnil ukázkami z knihy Mezi námi řečeno. Ta je jakýmsi komentovaným seznamem židovských výrazů z Čech a Moravy, samozřejmě z doby předválečné.

Ukázky čte: Rudolf Pellar
Připravil: Jiří Kamen
V premiéře byl pořad vysílán v roce 2004.