Restaurování korunovačních klenotů

00704213.jpeg
00704213.jpeg
Prohlížet si český národní poklad a symbol české státnosti - korunovační klenoty, by bylo sotva možné nebýt pečlivé a trpělivé práce restaurátorů.

Těm se totiž klenoty dostaly do rukou ještě předtím, než byly vystaveny - a opět je ošetří, než budou zase uzamčeny přísně střeženými klíči v Korunní komoře ve Svatováclavské kapli chrámu sv. Víta v Praze.

Jana Olivová požádala jednoho z restaurátorů, Jiřího Beldu z Turnova, o podrobnější popis toho, co se s korunovačními klenoty v jejich rukách děje.

Podle Jiřího Beldy byly po přenesení do Vladislavského sálu nejprve podrobeny zevní kontrole a jejich stav byl porovnán se záznamy z minulých protokolů.