„Prostor grafiky“ Miloslava Polcara

14. únor 2012

Grafik a malíř Miloslav Polcar oslavil před několika dny své pětašedesátiny.

A jeho mnohaletou tvůrčí cestu, která od grafického projevu tu odbočuje k malbě, jindy k objektu a plastice, připomíná výstava „Prostor grafiky“ otevřená do 4. března v Galerii Hollar na Smetanově nábřeží v Praze.

Miloslav Polcar studoval v letech 1967–1973 na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v ateliéru monumentální malby u profesorů Zdeňka Sklenáře a Václava Menčíka. Od roku 1991 až do roku 2009 pedagogicky působil na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

Jeho dílo se soustřeďuje na poetiku znaku, písma, divoké kaligrafie, v širším slova smyslu na oblast mezi písmem a obrazem. V Galerii Hollar si Miloslava Polcara pozval k mikrofonu Karel Oujezdský.

Spustit audio