Pražská kultura ve stavu nouze. Jak reaguje pražský magistrát na zrušené nebo odložené kulturní akce?

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Magistrát hlavního města Praha

Pražský magistrát vydal doporučení příjemcům grantů a dotací v oblasti kultury a umění. O tom, k jakým krokům přistoupil ve vztahu ke svým příspěvkovým organizacím a také k neziskovému sektoru, mluvila radní pro kulturu Hana Třeštíková.

Stav nouze a omezení pohybu obyvatel na území České republiky, stejně tak uzavření kulturních institucí a zrušení uměleckých a kulturních akcí, bude mít závažné dopady na celý kulturní sektor. Tyto dopady se snaží na celorepublikové úrovni mapovat Ministerstvo kultury, ale na regionální úrovni i jednotlivá města či kraje.

Pražská radní pro kulturu, cestovní ruch a výstavnictví Hana Třeštíková za hnutí Praha Sobě

Na konci ledna zveřejnil pražský odbor kultury výsledky dotačního grantového řízení – tedy schválené jednoleté i víceleté granty. Už teď je ale patrné, že řada z plánovaných festivalů, koncertů, výstav, premiér, konferencí a mnoho dalších akcí se neuskuteční. Žadatelé tak nebudou moci splnit své závazky.

„Vyzvali jsme všechny příjemce grantové podpory, ať se co nejdříve spojí s odborem kultury pražského magistrátu. Asi nebude možné řešit nastalé komplikace nějak globálně, ale spíše s každým žadatelem projednáme individuálně jeho situaci. Budeme tak zjišťovat, zda se akce přesouvají a zda budeme muset přistoupit k sepisování dodatků ke smlouvám. A pokud už došlo k vynaložení nákladů na akci, která musela být zrušena, tak zjišťujeme, zda bude možné ponechat grant alespoň v poměrné výši. Prosíme proto všechny, kterých se to týká, aby se ozvali odboru kultury pražského magistrátu,“ apeluje na pražské kulturní organizace radní pro kulturu Hana Třeštíková.

Pražský magistrát mapuje i situaci svých kulturních příspěvkových organizací, zvláště tedy ekonomické ztráty, které už jsou a ještě budou způsobeny v důsledku jejich uzavření. „Stále sčítáme ztráty našich kulturních příspěvkových organizací a jeví se to tak, že denně dochází ke statisícovým až milionovým ztrátám,“ dodala radní Třeštíková.