Kultura v karanténě. Ministerstvo kultury mapuje dopady vládních opatření

17. březen 2020

Vládní opatřením proti šíření koronaviru se dotýkají i kulturního sektoru. Ministr kultury Lubomír Zaorálek pověřil Institut umění – Divadelní ústav zmapováním dopadů těchto opatření.

Sběr dat dotazníkovým šetřením probíhal od 12. do 16. března. Dotazník byl adresovaný představitelům zastřešujících organizací, profesním asociacím i jednotlivcům, a to s důrazem na zjištění aktuální situace. Dotazníkové šetření se týkalo i subjektů, individuálních umělců a dalších profesí, kteří nejsou zastřešeni oborovými organizacemi a působí na nezávislé scéně. Je nutné zdůraznit, že v průběhu sběru dat se změnila i zavedená opatření od povolených 100 osob ve čtvrtek 12. března až po omezení volného pohybu osob dne 16. března.

„Díky tomuto dotazníkovému šetření se nám podařilo vytvořit databázi subjektů napříč uměleckým spektrem. Tyto kontakty se nyní pokusíme využít k šíření informací o opatřeních a krocích nejen  ministerstva kultury, ale obecně vlády, jako jsou například opatření týkající se odkladů půjček a hypoték.“ Uvedla v rozhovoru Pavla Petrová, ředitelka Institutu umění – Divadelního ústavu.

Dotazník vyplnilo 532 subjektů napříč sektorem kultury. Nejvíce postiženou oblastí je podle došlých odpovědí oblast scénických umění – hudba na prvním místě (44,3 %), divadlo (21,1 %), následně tanec a nový cirkus (6,4 %).

Čtěte také

Podle zjištěných informací rozdělil Institutu umění – Divadelní ústav potřeby napříč obory do několika oblastí. Ty nejpalčivější se týkaly například již rozdělených dotací a jejich vyúčtování ze strany státu a měst ve vztahu k akcím, které musely být zrušeny. Další pomocí – zvláště pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) – by mohlo být odpuštění (buď zcela či po dobu omezení) povinné zálohy na sociální a zdravotní pojištění nebo odklad plateb veškerých odvodů z mezd či jejich snížení.

Tématem byla i kompenzace či další finanční podpora v souvislosti s uzavřením činnosti, která by se týkala úhrady například ušlých honorářů minimálně ve výši 60 % čistého příjmu (obdoba nemocenské či ošetřování člena rodiny).

Výsledky dotazníkového šetření naleznete na stránkách idu.cz.

Spustit audio

Související