Portrét člověka. Rembrandtovo dílo je i více než 350 let po umělcově smrti zdrojem inspirace

24. září 2020

Na přelomu roku 2019 – 2020 proběhla v Kolíně nad Rýnem výstava děl jednoho z největších malířů všech dob – Rembrandta Harmensz van Rijn. Plánovanou dubnovou pražskou reprízu zhatila koronavirová pandemie a tak výstavu Rembrandt: Portrét člověka Národní galerie přesunula na podzim.

„Snažili jsme se zachovat koncept výstavy obdobný jako byl v Kolíně nad Rýnem, což se nám podařilo. Nicméně, vzhledem k tomu, že výstava byla posunuta z jarního termínu na podzim, nepodařilo se nám získat všechna původně plánovaná díla. Museli jsme najít alternativy, takže obsahová náplň není totožná. Naopak se nám však podařilo získat díla, která nebylo možné dostat na jarní termín,“ uvádí výstavu Rembrandt: Portrét člověka kurátorka Lucie Němečková.

Rembrandtův obraz Učenec ve studovně

Výstava je členěna do několika provázaných částí, které na sebe navazují a provází diváka Rembrandtovou celou kariérou. Začíná v Rembrandtově rodném městě, následně pokračuje do počátku 30. let, kdy Rembrandt přichází do Amsterdamu a etabluje se na scéně jako vynikající portrétista. Vrcholem výstavy je pak obraz Učenec ve studovně ze sbírek Národní galerie Praha, který je jediným Rembrandtovým dílem na území České republiky. Další kategorii představují Rembrandtovi žáci a následovníci, a výstava končí umělcovým pozdním dílem. Poznání Rembrandtovy tvorby nikdy nemůže být úplné bez grafiky a kresby, jelikož zejména grafice se Rembrandt věnoval se stejnou intenzitou a invencí jako malbě a právě proto je pracím na papíře věnována stejná pozornost jako malbě.

„Epilog výstavy, který tvoří tzv. projekt After Rembrandt, vznikl tak, že Národní galerie oslovila 9 současných umělců a umělkyň, kteří vytvořili svojí interpretaci obrazu pražského Učence. Diváci mohou vidět, jak každý z umělců přistupoval k tvorbě svým osobitým způsobem. Je to vlastně autonomní dílo, které na obraz Učence reaguje,“ dodává Lucie Němečková.

Výstava Rembrandt: Portrét člověka bude v Paláci Kinských na Staroměstském Náměstí v Praze k vidění do 31. ledna 2021.

Spustit audio