Pokušitel Christian Morgenstern (5 částí)

02321536.jpeg

Německý básník a překladatel Christian Morgenstern (6. 5. 1871 Mnichov – 31. 3. 1914 Meran) se u nás díky svým českým překladatelům stal jedním z nejznámějších německy píšících básníků. Rozdílným způsobům, jak přistupovat k převodu jeho veršů, je věnován pětidílný pořad germanisty Radovana Charváta s názvem Pokušitel Christian Morgenstern.

Syn malíře se po gymnáziu zabýval studiem práv, ekonomie, filozofie a dějin umění, pokoušel se psát historické tragédie, zabýval se Schopenhauerem. Od roku 1893 onemocněl tuberkulózou, pobýval v sanatoriu ve Slezsku, od r. 1894 působil jako novinář a dramaturg v Berlíně. V letech 1900-1901 se léčil v Davosu, roku 1905 pobýval v léčebně nedaleko Berlína. V roce 1910 se Morgenstern oženil, poté se léčil v Římě a opět v Davosu. V roce 1914 ho sanatorium v Arco odmítlo přijmout pro beznadějný stav.

Christian Morgenstern je zakladatelem nonsensového básnictví v německé literatuře, byl mistrem groteskních veršů zesměšňujících měšťáctví a snobismus, provinčnost a tupost. Jeho proslulé Šibeniční písně (1905, č. 1958) jsou založeny na rafinovaných slovních hříčkách a jazykovém vtipu. Autor o nich řekl, že jsou psány velkým dítětem pro velké děti. Básně ze sbírky Palmström (1910, č. 1964) jsou psány klasickým veršem a jejich těžiště je v humorném obsahu. Morgensternova teze: „Každý jazyk je krásný, pokud se jím nežvaní, ale mluví“ jako by dokládala jeho tvůrčí přístup.

Morgensternovo dílo převáděla do češtiny řada překladatelů: Jaroslav Kvapil, Emanuel z Lešehradu, Jindřich Hořejší, Bohumil Mathesius, E. A. Saudek, Vladimír Holan, Jiří Kolář, Adolf Hoffmeister, Jan Kotík, Zbyněk Sekal, Egon Bondy, Ludvík Kundera, Emanuel Frynta, Josef Hiršal a další.

Náš pořad přináší komentovaný výběr z nejzajímavějších českých překladů německého mistra absurdní poezie s průvodním komentářem Radovana Charváta. V režii Petra Adlera účinkují Michal Pavlata a Rudolf Kvíz.