Pět zastavení. Skladatel a muzikolog Miloš Štědroň představuje v nečekaných pohledech spisovatele, dramatika a básníka Milana Kunderu

10. květen 2021
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Milan Kundera

Milan Kundera, prozaik, básník, překladatel, esejista a dramatik je rodákem z Brna-Králova Pole, od roku 1975 žije ve Francii. Syn brněnského muzikologa, prvního rektora Janáčkovy akademie múzických umění, Ludvíka Kundery, nedávno oslavil devadesáté druhé narozeniny. Výpravy za proslulým světovým spisovatelem z pohledu skladatele a muzikologa Miloše Štědroně představuje rozhlasový cyklus Milan Kundera – pět zastavení.

Skladatel a muzikolog Miloš Štědroň

První díl cyklu, který nese název Muž tří talentů, přináší úvahy nad kořeny Kunderovy estetiky a jeho vztahu k hudbě, umění a literatuře. Nakolik byl pod vlivem rodinné tradice definované otcem, Ludvíkem Kunderou? A jak ho jako jinocha poznamenalo setkání s Janáčkovým žákem, skladatelem Pavlem Haasem?

Jedním z vrcholů Kunderova vztahu k jazyku a sémantice je jakýsi autorův výběrový slovník 73 slov, kterým přikládá mimořádný význam. Proto jsme druhé zastavení cyklu pojmenovali Slova a Miloš Štědroň v něm komentuje Kunderův výklad pojmů „Domov, Grafomanie, Interview, Litanie, Smích“.

Čtěte také

V celém díle Milana Kundery je patrný precizně formulovaný vztah autora, jeho díla a autenticity. V třetím setkání Postřehy ze světa hudby se zastavíme u Kunderova srovnání paralelního vývoje evropské hudby a literární formy románu – Kunderovy „teorie dvou poločasů“.

Jako pronikavého esejistu a muzikologa představí Milana Kunderu čtvrtý díl pořadu Stravinskij a Schönberg v pojetí Milana Kundery, jenž hodnotí oba autory jako výrazné protiklady evropské moderní hudby avantgardy.

Poslední zastavení cyklu Janáček v pojetí Milana Kundery slovy muzikologa a skladatele Miloše Štědroně analyzuje mimořádný vztah literáta k tvorbě Leoše Janáčka, který získal díky svému otci a jeho legionářské životní epizodě a jenž Milan Kundera vtělil do své knihy „Můj Janáček“.

V rozhlasovém cyklu Milan Kundera – Pět zastavení byla použita hudba Igora Stravinského, Oliviera Messiaena, Johanna Sebastiana Bacha, Ludwiga van Beethovena, Arnolda Schönberga a Leoše Janáčka.

Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...