Pět zastavení. Skladatel a muzikolog Miloš Štědroň představuje v nečekaných pohledech spisovatele, dramatika a básníka Milana Kunderu

10. květen 2021

Milan Kundera, prozaik, básník, překladatel, esejista a dramatik je rodákem z Brna-Králova Pole, od roku 1975 žije ve Francii. Syn brněnského muzikologa, prvního rektora Janáčkovy akademie múzických umění, Ludvíka Kundery, nedávno oslavil devadesáté druhé narozeniny. Výpravy za proslulým světovým spisovatelem z pohledu skladatele a muzikologa Miloše Štědroně představuje rozhlasový cyklus Milan Kundera – pět zastavení.

Skladatel a muzikolog Miloš Štědroň

První díl cyklu, který nese název Muž tří talentů, přináší úvahy nad kořeny Kunderovy estetiky a jeho vztahu k hudbě, umění a literatuře. Nakolik byl pod vlivem rodinné tradice definované otcem, Ludvíkem Kunderou? A jak ho jako jinocha poznamenalo setkání s Janáčkovým žákem, skladatelem Pavlem Haasem?

Jedním z vrcholů Kunderova vztahu k jazyku a sémantice je jakýsi autorův výběrový slovník 73 slov, kterým přikládá mimořádný význam. Proto jsme druhé zastavení cyklu pojmenovali Slova a Miloš Štědroň v něm komentuje Kunderův výklad pojmů „Domov, Grafomanie, Interview, Litanie, Smích“.

Čtěte také

V celém díle Milana Kundery je patrný precizně formulovaný vztah autora, jeho díla a autenticity. V třetím setkání Postřehy ze světa hudby se zastavíme u Kunderova srovnání paralelního vývoje evropské hudby a literární formy románu – Kunderovy „teorie dvou poločasů“.

Jako pronikavého esejistu a muzikologa představí Milana Kunderu čtvrtý díl pořadu Stravinskij a Schönberg v pojetí Milana Kundery, jenž hodnotí oba autory jako výrazné protiklady evropské moderní hudby avantgardy.

Poslední zastavení cyklu Janáček v pojetí Milana Kundery slovy muzikologa a skladatele Miloše Štědroně analyzuje mimořádný vztah literáta k tvorbě Leoše Janáčka, který získal díky svému otci a jeho legionářské životní epizodě a jenž Milan Kundera vtělil do své knihy „Můj Janáček“.

V rozhlasovém cyklu Milan Kundera – Pět zastavení byla použita hudba Igora Stravinského, Oliviera Messiaena, Johanna Sebastiana Bacha, Ludwiga van Beethovena, Arnolda Schönberga a Leoše Janáčka.

Spustit audio