Palancar - nejmenší klášter na světě (díl 15/19)

21. leden 2008

Maličký klášter El Palancar založil v extremadurské horské krajině svatý Petr z Alcántary ve druhé polovině 16. století. Tento významný španělský mystik a řeholní reformátor v duchu idejí sv. Františka z Assisi zde vytvořil malou komunitu, vyznávající zbožný život v askezi. Jeho příklad brzy následovaly tisíce řeholníků. Klášter byl původně miniaturní budova z kamene a dřeva, kde v největší chudobě žilo osm mnichů. Chodili bosí, nepožívali maso, spali v malých celách na nízkých pryčnách, izolovaných korkovou kůrou nebo kůží. Sám zakladatel odpočíval ve své cele vsedě - stát, sedět ani ležet se v ní nedalo. Jedinou větší místností v klášteře byl prostor určený k četbě a debatám. V těchto podmínkách a v askezi se v klášteře žilo až do 19. století. Svatý Petr z Alcántary, který již jako šestnáctiletý získal na univerzitě v Salamance právnický diplom, byl na sklonku svého života také v těsném kontaktu s proslulou španělskou mystičkou svatou Terezií z Ávily, která ho požádala o pomoc při své reformě karmelitánského řádu. Kanonizován byl v 17. století, v 18. století byl původní klášter obestavěn větší budovou s kostelem, aby odpovídal potřebám poutníků.

Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Když vás chytne klasika, nikdy vás už nepustí. I kdybyste se před ní plazili.

Petr Král, hudební dramaturg a moderátor Českého rozhlasu

Nebojte se klasiky!

Nebojte se klasiky!

Koupit

Bum, řach, prásk, křup, vrz, chrum, švuňk, cink. Už chápete? Bicí! Který nástroj vypadá jako obří hrnec ze školní jídelny potažený látkou? Ano, tympán! A který připomíná kuchyňské police? A který zní jako struhadlo? A který jako cinkání skleničkami? A který zní jako vítr?