SERIÁL

Osudy Terezie Fučíkové

 Dendritické buňky a T lymfocyty, dvě složky imunitního systému těla (SEM)

Pětidílné rozhlasové vzpomínky lékařky, specializující se v oborech imunologie, alergologie a vnitřního lékařství, spoluzakladatelky československé klinické imunologie a v letech 1990–2001 přednostky Ústavu klinické imunologie 1. lékařské fakulty UK v Praze.

Vyprávění ženy, která má vytrvalost a dravost sportovce, smysl pro celek i detail výtvarníka a muzikantskou schopnost hledat a nalézat harmonii.

Připravila: Jana Špačková
Technická spolupráce: Miloš Kot
Natočeno v roce 2007.

Spustit audio
autoři: Jana Špačková, Tvůrčí skupina Drama a literatura