SERIÁL

Osudy Olega Maleviče

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Oleg Malevič

Rozhlasové vzpomínky ruského bohemisty a překladatele.

Oleg Michajlovič Malevič (1928–2013) žil v letech 1932–1934 s rodiči v Paříži, kde jeho otec pracoval jako vojenský přidělenec při sovětském obchodním zastupitelství. Na podzim roku 1935 byl otec vyloučen ze strany, v únoru 1936 zatčen, v listopadu tohoto roku ve vězení zemřel. Matka byla jako manželka „nepřítele lidu“ zatčena a vězněna v roce 1938.

V tehdejším Leningradě prožil Oleg Malevič také počátek druhé světové války. Roku 1942 se mu společně s matkou podařilo přes Ladožské jezero uniknout z města paralyzovaného blokádou. Období do konce války strávil v západosibiřské oblasti.

Navzdory postihům rodičů vystudoval Oleg Malevič bohemistiku na Leningradské univerzitě a více než padesát let aktivně propaguje českou literaturu v Rusku. V rámci svého doktorského studia přijel v roce 1961 poprvé do tehdejšího Československa, aby v pražských archivech hledal potřebné informace a podklady pro svoji práci věnovanou Karlu Čapkovi. Navázal kontakty se Společností bratří Čapků, setkal se s Olgou Scheinpflugovou a Josefem Palivcem. První kniha, kterou vydal v roce 1968 v Moskvě, nesla název Karel Čapek.

Česky vyšly, vedle řady sborníkových příspěvků, dvě publikace Olega Maleviče – v roce 1999 Bratři Čapkové a o deset let později kniha Osobitost české literatury. Bibliografie tohoto autora zahrnuje více než tři sta literárně-vědných studií a článků.

Oleg Malevič pracoval jako středoškolský učitel, působil též jako pedagog na Sankt Peterburské státní univerzitě. Obdivuhodná a mimořádně záslužná je jeho činnost překladatelská. Do ruštiny přeložil díla T. G. Masaryka, Karla Čapka, Karla Poláčka, Karolíny Světlé, Ivana Olbrachta, Pavla Kohouta, Fráni Šrámka, Vladislava Vančury, Jiřího Voskovce a Jana Wericha, ale také například libreto Rusalky Jaroslava Kvapila a písňové texty Karla Kryla.

Od ledna 1995, kdy byla založena, byl předsedou petrohradské Společnosti bratří Čapků. Byl i členem Obce spisovatelů Petrohradu, Svazu spisovatelů Ruska a Svazu překladatelů Ruska, čestným členem Společnosti bratří Čapků v Praze, členem Společnosti F. X. Šaldy a Společnosti Otakara Březiny.

V roce 1998 získal Oleg Malevič čestný doktorát Univerzity Karlovy. Během života obdržel řadu vyznamenání, například medaili Josefa Hlávky, medaili F. X. Šaldy, je nositelem medaile Artis Bohemiae Amici, společně s manželkou Valentinou Kamenskou obdržel cenu Premia Bohemica Českého literárního fondu. V roce 2011 byl v Praze vyznamenán cenou Gratias Agit, kterou mu předal ministr zahraničních věcí za překladatelské dílo a popularizaci české literatury v Rusku.

Připravila: Milena M. Marešová
Technická spolupráce: Miloš Kot
Natočeno v roce 2012.

Spustit audio