Osudy Jiřiny Langhammerové

15. srpen 2016
Hry a četba

Rozhlasové vzpomínky etnografky, dlouholeté ředitelky Národopisného muzea v Praze.

Poslechněte si...

Web Hry a četba nabízí mluvené slovo zdarma on-line ještě týden po odvysílání. Audioknihy nejde stáhnout.


Jiřina Langhammerová se v mládí plně věnovala folklorní činnosti jako zpěvačka a tanečnice. Vystudovala na Karlově univerzitě obor etnografie, folkloristika a české dějiny. Již v průběhu studia pracovala jako výtvarnice v Ústředí lidové umělecké výroby v oboru krojových rekonstrukcí a návrhů z oblasti bydlení, odívání a zvykosloví.

V říjnu 1968 začala pracovat v Národním muzeu jako kurátorka textilních fondů a v roce se stala vedoucí národopisného oddělení Národního muzea. V průběhu muzejní praxe připravila Jiřina Langhammerová řadu velkých výstav doma i v zahraničí. Mezi největší patří Národopisná výstava v roce 1995 uspořádaná v rámci jubilea Národopisné výstavy českoslovanské v Praze z r. 1895.

V dalších letech se plně věnovala obnově vlastní expozice Národopisného muzea, které bylo jako nově pojatý, živý celek - Musaion - slavnostně otevřeno 29. září 2005. Jiřina Langhammerová publikovala řadu odborných prací, z nichž připomínáme významné knižní publikace Lidové kroje z České republiky a Lidové zvyky.

V Osudech na stanici Vltava bude vzpomínat na své rodiče, na svou pěveckou dráhu, na svou vědeckou činnost, ale také se dozvíme, jaké jsou její další profesní plány. Pořad také nabízí ukázky z nahrávek lidových písní, které pořídila v rozhlase.


Připravila: Marie PolákováTechnická spolupráce: Miloš Kot

Natočeno v roce 2008.

Čtěte také: Všechna dostupná díla na webu Hry a četba

autor: Marie Poláková
Spustit audio