Osudy Jaroslava Šturmy

25. červenec 2016
Hry a četba

Rozhlasové vzpomínky psychologa, zakladatele dětského centra Paprsek.

Web Hry a četba nabízí mluvené slovo zdarma on-line ještě týden po odvysílání. Audioknihy nejde stáhnout.

Jaroslav Šturma je dětský klinický a poradenský psycholog a psychoterapeut. Téměř celý svůj život věnuje rozvoji nových forem péče o děti se zdravotním postižením, zejména o děti s kombinovanými vadami. Studium psychologie na Filozofické fakultě UK v Praze ukončil v roce 1970 a hned po studiích se seznámil s legendou dětské psychologie profesorem Matějčkem. Ten byl zpočátku jeho učitelem, později se z nich stali blízcí spolupracovníci.

S týmem spolupracovníků založil dr. Šturma v roce 1992 denní stacionář pro děti s kombinovaným postižením a stal se jeho ředitelem. V roce 1995 obdržel z rukou prezidenta republiky ocenění za podíl na realizaci projektů Výboru dobré vůle Olgy Havlové. V lednu 2003 mu byla udělena za úsilí v oblasti integrace dětí s postižením u nás i v zahraničí Sonnenschein-Medaile. V prosinci 2007 obdržel výroční cenu ministra zdravotnictví za rozvoj zdravotně sociální péče.

Poslechněte si...


Připravila: Jana ŠpačkováTechnická spolupráce: Miloš Kot

Natočeno v roce 2010.

Čtěte také: Všechna dostupná díla na webu Hry a četba

autor: Tvůrčí skupina literárně-dramatické tvorby
Spustit audio