Osudy Jaroslava Hromase

27. červen 2016
Hry a četba

Rozhlasové vzpomínky geologa a jeskyňáře.

Poslouchejte na Vltavě od 27. června 2016 vždy v 11:30. Po odvysílání se jednotlivé díly objeví v jednom článku na stránce Hry a četba.

Web Hry a četba nabízí mluvené slovo zdarma on-line ještě týden po odvysílání. Audioknihy nejde stáhnout.


Zanícení pro jeskyně, kras a přírodu vůbec předznamenalo celý život Jaroslava Hromase (nar. 1943 v Praze). Po maturitě na Střední škole geologické vystudoval geologii na Přírodovědecké fakultě University Karlovy v Praze. Po krátké praxi inženýrského geologa v n. p. Průmyslové a inženýrské stavby zakotvil u jeskyní natrvalo i profesionálně. V 60. letech měl na starosti průzkum a zpřístupňování Koněpruských jeskyní a v roce 1967 začala jeho dosud trvající starost o kras a jeskyně ve státní ochraně přírody.

Postupně působil a následně vedl řadu institucí, které se výzkumem krasu zabývaly. (Přes počáteční působení v Muzeu Českého krasu v Berouně, Krasovou sekci Ústavu památkové péče a ochrany přírody, přes Český ústav ochrany přírody, Agenturu Ochrany přírody a krajiny ČR až po Správu Jeskyní ČR, jejímž je současným ředitelem.)

Po celý život svoji profesi uplatňuje i v dobrovolných organizacích. V roce 1977 se stal spoluzakladatelem, jednatelem a později i předsedou České speleologické společnosti a v roce 1979 spoluzakladatelem a funkcionářem Českého svazu ochránců přírody.

Po celou svoji kariéru si uvědomoval nezbytnost přesné jeskynní dokumentace,(je mimo jiné spoluautorem publikace o mapování jeskyní, která je dodnes stěžejním manuálem pro všechny následovníky). Věnuje se také odborné práci a publikaci, zejména vývoji metod dokumentace a mapování jeskyní, založení soupisu a jednotné evidence jeskyní v ČR, metodám střelmistrovské práce v jeskyních, stanovení ochranářských a technických pravidel jejich zpřístupňování a využívání, atd. Z prací v zahraničí se může pochlubit zejména výsledky objevitelských expedic do Rumunska, dokumentace jeskyní v oblasti Bajkalu nebo průzkumu a dokumentace opuštěného uranového ložiska v jeskyních Ťujamujunu v Kirgizii.


Připravila: Jana ŠpačkováTechnická spolupráce: Miloš Kot

Čtěte také: Všechna dostupná díla na webu Hry a četba

autor: Tvůrčí skupina literárně-dramatické tvorby
Spustit audio