Osudy Jaroslava Hromase

27. červen 2016
Hry a četba

Rozhlasové vzpomínky geologa a jeskyňáře.

Poslouchejte na Vltavě od 27. června 2016 vždy v 11:30. Po odvysílání se jednotlivé díly objeví v jednom článku na stránce Hry a četba.

Web Hry a četba nabízí mluvené slovo zdarma on-line ještě týden po odvysílání. Audioknihy nejde stáhnout.


Zanícení pro jeskyně, kras a přírodu vůbec předznamenalo celý život Jaroslava Hromase (nar. 1943 v Praze). Po maturitě na Střední škole geologické vystudoval geologii na Přírodovědecké fakultě University Karlovy v Praze. Po krátké praxi inženýrského geologa v n. p. Průmyslové a inženýrské stavby zakotvil u jeskyní natrvalo i profesionálně. V 60. letech měl na starosti průzkum a zpřístupňování Koněpruských jeskyní a v roce 1967 začala jeho dosud trvající starost o kras a jeskyně ve státní ochraně přírody.

Postupně působil a následně vedl řadu institucí, které se výzkumem krasu zabývaly. (Přes počáteční působení v Muzeu Českého krasu v Berouně, Krasovou sekci Ústavu památkové péče a ochrany přírody, přes Český ústav ochrany přírody, Agenturu Ochrany přírody a krajiny ČR až po Správu Jeskyní ČR, jejímž je současným ředitelem.)

Po celý život svoji profesi uplatňuje i v dobrovolných organizacích. V roce 1977 se stal spoluzakladatelem, jednatelem a později i předsedou České speleologické společnosti a v roce 1979 spoluzakladatelem a funkcionářem Českého svazu ochránců přírody.

Po celou svoji kariéru si uvědomoval nezbytnost přesné jeskynní dokumentace,(je mimo jiné spoluautorem publikace o mapování jeskyní, která je dodnes stěžejním manuálem pro všechny následovníky). Věnuje se také odborné práci a publikaci, zejména vývoji metod dokumentace a mapování jeskyní, založení soupisu a jednotné evidence jeskyní v ČR, metodám střelmistrovské práce v jeskyních, stanovení ochranářských a technických pravidel jejich zpřístupňování a využívání, atd. Z prací v zahraničí se může pochlubit zejména výsledky objevitelských expedic do Rumunska, dokumentace jeskyní v oblasti Bajkalu nebo průzkumu a dokumentace opuštěného uranového ložiska v jeskyních Ťujamujunu v Kirgizii.


Připravila: Jana ŠpačkováTechnická spolupráce: Miloš Kot

Čtěte také: Všechna dostupná díla na webu Hry a četba

autor: Tvůrčí skupina literárně-dramatické tvorby
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Když vás chytne klasika, nikdy vás už nepustí. I kdybyste se před ní plazili.

Petr Král, hudební dramaturg a moderátor Českého rozhlasu

klasika.jpg

Nebojte se klasiky!

Koupit

Bum, řach, prásk, křup, vrz, chrum, švuňk, cink. Už chápete? Bicí! Který nástroj vypadá jako obří hrnec ze školní jídelny potažený látkou? Ano, tympán! A který připomíná kuchyňské police? A který zní jako struhadlo? A který jako cinkání skleničkami? A který zní jako vítr?