Osudy Jana Mandelíka

19. září 2016
Hry a četba

Rozhlasové vzpomínky potomka starobylé rodiny průmyslníků, politiků, diplomatů a umělců.

Poslouchejte na Vltavě od 19. září 2016 vždy v 11:30. Po odvysílání se jednotlivé díly objeví také na stránce Hry a četba.

Web Hry a četba nabízí mluvené slovo zdarma on-line ještě týden po odvysílání. Audioknihy nejde stáhnout.

V osobě vypravěče se setkaly a prolnuly příběhy několika význačných českých a českožidovských rodin v průmětu starší i novodobé historie českého měšťanstva, českého podnikání a politiky. Ať už mluvíme o osudech lidí z matčiny strany - rodiny Radimských, Formánkových a Bůvových nebo z otcovy strany – rodiny Mandelíkových a Náchodských. Bůvovi, výrobci cikorky a statkáři byli blízkými přáteli Františka Palackého a Ladislava Riegra a podporovateli českého tisku a politiky.

Dva přátelé a pradědečkové vypravěče, obchodník Bernard Mandelík a majitel mlýna Václav Radimský založili v Kolíně První úvěrovou banku (později se přesunula do Prahy). Na Kolínsku zakoupili zemědělské usedlosti a Bernard Mandelík rovněž cukrovary. Jeho vysokoškolsky vzdělaní synové se uplatnili v různých oborech, dědeček vypravěče Robert Mandelík v sobě dokonce spojoval vzdělání a schopnosti ekonomické i technické. Za první republiky byl členem bankovní rady ČSR, Prezidentem cukrovarnického kartelu, působil jako docent na technice v Brně atd. V cukrovarnictví uplatnil i své znalosti technické, byl autorem minimálně dvacítky patentovaných vynálezů a zlepšovacích návrhů.

03707028.jpeg

Rodinu bolestně postihla okupace, byli pronásledováni a vězněni. Vypravěčův dědeček a jeho bratr poskytli prostředky na zakládání odbojových skupin Obrana národa, po prozrazení byli vězněni, v koncentračním táboře skončil i vypravěčův otec. Jiní příbuzní bojovali v Anglii, ve Svobodově armádě na východě a ve Slovenském národním povstání. Po osvobození přišla zase jiná diktatura, ta komunistická. Mandelíkovi se nesměli ujmout svého majetku, nesměli se uplatnit ani v oborech, které vystudovali. Řada z nich odešla do emigrace.

Samotný vypravěč mohl náhodou v 60. letech vystudovat, stal se stavebním inženýrem, pracoval jako dělník a posléze, protože byla o ně nouze, i stavebním mistrem a stavitelem. Po převratu v roce 89 dokončil ještě stavbu malešické spalovny a začal se věnovat vlastním aktivitám. Rodinný majetek byl v troskách bylo třeba začít znovu.

O tom všem, ale i o vypravěčově dětství v 50. letech, kdy byla rodina vystěhována i s babičkou a kuchařkou do jedné místnosti bez vody a toalety se doslechnete ve vltavských Osudech.


Připravil: Jiří VondráčekTechnická spolupráce: Jiří Slavičínský

Čtěte také: Všechna dostupná díla na webu Hry a četba

autor: jvk
Spustit audio