Osudy Ellen Jilemnické

21. prosinec 2018

O rodině i svébytné tvůrčí cestě sochařky a básnířky Ellen Jilemnické. Rozhlasové vzpomínání provází hudba sochařčina syna Felixe Boreckého. Poslouchejte on-line.

Sochařka, básnířka a kreslířka Ellen Jilemnická se narodila v Hradci Králové. Dětství a mladé roky prožila v Hořicích v Podkrkonoší, v rodině středoškolských profesorů Emilie a Aloise Jilemnických, kteří učili na obchodní akademii, otec pak později i dějiny výtvarné kultury na zdejší sochařské a kamenické škole. Bratr Ivan Jilemnický byl také sochař.

Otec Alois Jilemnický vedle své profese působil rovněž jako historik, kronikář, archivář, novinář a regionální spisovatel. Až do padesátých let vydával časopis Pod Zvičinou, v němž publikoval historické, umělecké i sociální zajímavosti kraje, oživované kresbami a ilustracemi význačných výtvarníků. Z Jilemnické literární tvorby patří k nejzajímavějším kniha oslavující Podzvičinsko a Hořicko příznačně pojmenovaná Kraj slavný kamenem (1961) doprovázená perokresbami hořického malíře Karla Vika. Alois Jilemnický byl velkým znalcem sochařské výzdoby kraje, počínaje barokními díly Matyáše Brauna v Kuksu a konče novodobými monumenty a plastikami Ladislava Šalouna, Quido Kociana či Jana Štursy v Hořicích. Tyto znalosti samozřejmě předával i svým dětem, Ivanovi a Ellen, kteří se rozhodli studovat na hořické sochařské a kamenické škole, která byla založena už v roce 1884 a učila se na ní celá plejáda sochařů, restaurátorů, kameníků.

Ellen Jilemnická po absolvování Střední uměleckoprůmyslové školy sochařské v Hořicích studovala rok na Akademii výtvarných umění ve Vratislavi a poté na pražské Akademii výtvarných umění u profesora Karla Hladíka. Po roce osmdesát devět vyučovala sochařské techniky a tvorbu na fakultě architektury ČVUT v Praze. S mladými architekty dodnes pořádá worshopy. V letech 1992–1996 byla též vedoucí sochařského směru na Střední průmyslové škole kamenické a sochařské v Hořicích.

V Osudech Ellen vypráví o své rodině, o svém zesnulém manželovi, profesorovi Vladimíru Boreckém, o svých dětech, o výstavách, které uspořádala či se na nich podílela, a především o svém díle, které zahrnuje monumentální sochy z kamene i komorní plastiky, i o své tvorbě kreslířské a básnické. Pořad provází hudba sochařčina syna Felixe Boreckého.

Připravil: Jiří Vondráček
Technická spolupráce: Jiří Slavičínský

Natočeno v roce 2018.

autor: jvk
Spustit audio