Orientace živočichů v prostoru

11. leden 2010

Orientace v prostoru je nezbytnou podmínkou pro přežití jakéhokoli pohyblivého organismu. Podle čeho se ale různí živočichové orientují? Co je pro ně podstatné? Jak reagují na různé změny v prostředí? Na to hledají odpovědi vědci z různých oborů i výzkumných ústavů. Badatelé z Fyziologického ústavu Akademie věd ČR se zabývají mimo jiné prostorovou orientací v dynamicky se měnícím prostředí - a využívají k výzkumu především laboratorních hlodavců. Jana Olivová požádala doktora Aleše Stuchlíka, vedoucího oddělení Neurofyziologie paměti, o základní přiblížení toho, jak a podle čeho se zvířata orientují: Aleš Stuchlík vysvětluje.

autor: Jana Olivová
Spustit audio