SERIÁL

Objevený Jan Máša

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Jan Máša

Je nám líto, ale k tomuto audiu již vypršela autorská práva.

Objevovat znamená poznávat a poznávat znamená mnohdy žasnout nad objeveným. Jedním takovým objevem, dá se říci, z občanské „archeologie“ našich dějin, je osobnost Jana Máši, prvního místostarosty Brna, vrchního zemědělského rady a starosty Národní jednoty pro jihozápadní Moravu. Tyto vyjmenované tři funkce jsou jen nepatrným zlomkem z těch desítek dalších, které zastával, protože byl člověkem s obrovským rozsahem svých činností. V dobovém tisku před sto lety se o něm psalo jako o šlechetném, ušlechtilém člověku, kterému vděčný národ bude žehnat za to, že se zasloužil o záchranu národní existence a svým působením si získal uznání zásluh o české Brno. Poslechněte si jeho Osudy, on-line vždy po dobu jednoho týdne po odvysílání.

Jan Máša. Co o něm dnes víme? Pocházel z velmi chudé rodiny, vystudoval práva, byl pilným novinářem, žurnalistou, za Rakouska českým úředníkem, redigoval dvoje noviny, zakládal spolky, kluby od kulturních, politických, odborných, sportovních a mnoha jiných, které vzdělávaly a povznášely život české společnosti. Často byl jejich předsedou, jindy ve výboru nebo alespoň členem, navíc byl i členem mnoha akademických institucí a jejich dopisovatelem.

Jeho osobní nasazení vedlo k tomu, že ho rodina a děti téměř neznaly. Znalo ho však mnoho lidí, pro které celý život s velkým zaujetím pracoval.

 Jan Máša při setkání s prezidentem Masarykem

Po vzniku československé republiky už jako místostarosta Brna prosadil svoji starou myšlenku, aby bylo v městě vybudováno stálé Výstaviště, zasadil se o jeho výstavbu, stejně jako o vznik letiště, o rozvoj města vůbec, jeho škol a dalších nutných staveb.

Život a dílo Jana Máši je dobrým ukazatelem toho, jak mohla před sto léty vzniknout naše republika a mít okamžitě k dispozici tolik schopných srdcí, hlav a rukou ochotných pomáhat. I za cenu osobních obětí, jež za oběť nepovažovali, ale brali je jako svoji životní povinnost.

Na základě archivních materiálů pro Český rozhlas Vltava napsala spisovatelka Ludmila Klukanová.
Účinkuje: Jana Štvrtecká
Dramaturgie: Alena Blažejovská
Režie: Alexandra Bauerová 

Spustit audio
autoři: Alena Blažejovská, Ludmila Klukanová