O projektu HRDiNA.CZ na Vltavě

23. prosinec 2014

Pro rok 2015 jsme jako hlavní linku vltavského programu zvolili téma hrdiny. Hrdina představuje archetyp důležitých postav v mytologii a folklóru ale i současném společenském povědomí. Hrdinové ztělesňují klíčové rysy dané kultury, každého národa, každé sociální skupiny.

Zároveň je hrdina důležitý fenomén i pro vnitřní integritu, nebo chcete-li identitu každého člověka. Existuje něco jako archetyp českého hrdiny a kolik takových archetypů vlastně je? A kdo ze skutečných historických postav se takovému archetypu blíží nebo ho dokonce definuje?

Ať už se vás u jakéhokoliv hrdinství zmocňují pochyby nebo úcta a obdiv, je to věc, se kterou se každý z nás, a to již od dětství, musí vyrovnat. Rozhodli jsme se proto ptát, jaký je český hrdina. Kdo je to? Jaký byl v historii a jaký je dnes.

V prvé řadě se pokusíme o jakousi sumarizaci a pojmenování hrdinů v české historii. Chceme na časové ose najít osobnosti, které by kategorii hrdina v české historii mohly pomoci vymezit. Vrátíme se k tradičním „národním hrdinům“ jako byli Cyril a Metoděj, sv. Václav, Karel IV., Jan Hus, Jan Nepomucký, J. A. Komenský.

Budou nás zajímat hrdinové české společnosti devatenáctého století - Karel Havlíček Borovský, Karel Hynek Mácha, Božena Němcová. Zabývat se budeme protagonisty prvního, druhého i třetího odboje. Nezapomeneme ani na hrdiny socialistické práce.

Především jsme ale zvědavi na to, jak vnímáte hrdinství Vy sami a za co (a jestli vůbec) byste byli ochotni položit život. Odpovědět nám můžete v anketě Kdo je pro Vás HRDiNA.CZ? – a jako odměnu získáte zdarma perly z naší Radiotéky.

Páteří tohoto projektu budou pravidelné každodenní desetiminutovky, ale téma hrdinství se prolne více či méně do většiny programových řad. Budeme je hledat v dramatických situacích rozhlasových her. V cyklu Důvěrná sdělení zjistíme, jak s ním nakládá poezie a písně. Sobotní večery budou patřit operním hrdinům. Připraven je dvanáctidílný cyklus o hrdinech v českém dramatu, řady pátečních večerů a samozřejmě četeb na pokračování.

Pořad vysíláme od roku 2015.

Odpovědný redaktor: Martin Velíšek Své dotazy a náměty pište na e-mail: vltava@rozhlas.cz

Spustit audio