Nový web časopisu iLiteratura

1. únor 2011

Internetový časopis iLiteratura, který funguje už deset let, je jak tradičním literárním časopisem, který zachycuje aktuální dění u nás i v zahraničí, tak obsáhlou internetovou knihovnou či archivem.

Najdete tu informace nejen o knihách vydaných v češtině nebo v českém překladu, ale také o knihách teprve chystaných nebo reflektovaných v zahraničí, a to i v mnoha menšinových jazykových oblastech. Protože je iLiteratura.cz projektem neziskovým, je závislá na podpoře Ministerstva kultury, které jí ale vloni bez sdělení důvodu nepřidělilo dotace žádné. U příležitosti prezentace nových webových stránek iLiteratury tedy Ivana Myšková požádala šéfredaktorku, překladatelku Jovanku Šotolovou o rekapitulaci loňské situace, se kterou rozhodnutí vytvořit novou podobu webu, úzce souvisí.

autor: Ivana Myšková
Spustit audio