Nové poznatky o retrovirech

16. říjen 2014

Některé retroviry, patřící do zvláštní skupiny virů, mohou zabíjet. Jiné ale mohou být pro člověka neškodné nebo dokonce nezbytné. Čeští vědci o nich získávají nové důležité poznatky.

Retroviry dokážou pomocí speciálního enzymu zvaného reverzní transkriptáza přeměnit svou dědičnou informaci v podobě jednovláknové RNA na dvojvláknovou DNA. Tu pak mohou začlenit do buněčného jádra napadené buňky mezi její vlastní DNA, a tímto způsobem mohou v dané buňce dlouhodobě přežívat.

Některé mohou způsobit, že se normální buňka zvrhne v buňku nádorovou, jiné mohou napadat lymfatickou tkáň a způsobit rozvrat imunity. Řadí se mezi ně také virus HIV vyvolávající onemocnění AIDS.

Za dlouhodobý výzkum retrovirů získal letos prestižní Cenu Akademie věd ČR tým vědců z Ústavu molekulární genetiky pod vedením doktora Jiřího Hejnara.

autor: Jana Olivová
Spustit audio