Nová laboratoř pro polovodičový výzkum

03071245.jpeg

Ve Fyzikálním ústavu Akademie věd vznikne nová laboratoř se špičkovou technikou, která umožní i v naší republice zkoumat a vyvíjet polovodiče se zcela novými zajímavými vlastnostmi.

Rozvinout na vysokou úroveň obor, ve kterém jsme dosud pozadu, protože nebyla k dispozici potřebná technika – to je zjednodušeně řečeno cíl projektu Labonit ve Fyzikálním ústavu Akademie věd ČR.

Projekt má umožnit vybudování špičkové technologické laboratoře pro novou oblast polovodičového výzkumu, konkrétně pro přípravu a charakterizaci nitridových polovodičů či nitridových nanoheterostruktur.

Tento pro nezasvěcené poněkud odstrašující název v sobě skrývá dnes druhý nejdůležitější polovodičový materiál na světě – hned po křemíku –, který najdeme všude kolem sebe: v barevných displejích mobilních telefonů a notebooků, v dnes tak oblíbených LED diodách, ale i v jaderných elektrárnách či v kosmu, jak v rozhovoru s Janou Olivovou připomíná manažerka projektu Labonit doktorka Alice Hospodková a po ní profesor Eduard Hulicius.