Nedestruktivní archeologie

5. červen 2008

Jak už jsme v našem vysílání informovali, Akademie věd minulý týden předala diplomy 11 předním vědcům, kteří získali nejprestižnější vědecký titul: doktor věd - DSc. Nároky na jeho získání jsou velmi vysoké. Uchazeči musí svou vědeckou kvalifikaci prokázat vytvořením závažných, vědecky originálních prací důležitých pro rozvoj bádání v určitém vědním oboru. Jedním z nových doktorů věd se stal Martin Kuna z Arcehologického ústavu Akademie věd, který patří k předním osobnostem české archeologické vědy. Ve své disertační práci se zabýval tzv. nedestruktivní archeologií. Jana Olivová doktora Kunu požádala o bližší představení nedestruktivní archeologie.

autor: Jana Olivová
Spustit audio