Nechte se potěšit retrospektivní výstavou Květy Pacovské. Její Maximum Contrast šíří radost

11. listopad 2015

Rozsáhlou výstavu Květy Pacovské, známé především v zahraničí svými originálními knižními ilustracemi a experimentálními autorskými knihami, můžete navštívit ve výstavních prostorách Galerie hlavního města Prahy v Městské knihovně.

Záměrem projektu je poprvé přestavit domácímu publiku celou šíři mimořádně soustředěné umělecké tvorby, nejen ilustrací a autorských knih, ale také obrazů, sochařských objektů, grafik, kreseb. Dílo Květy Pacovské mohli dosud vidět návštěvníci v řadě světových muzeí a galerií (Centre Georges Pompidou v Paříži, Museum für Angewandte Kunst ve Frankfurtu nad Mohanem aj.). V Praze bude představena její tvorba v této souhrnné koncepci poprvé.

Malířka a sochařka Květa Pacovská patří k experimentující silné generaci 60. let minulého století Studovala v ateliéru Emila Filly, absolvovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze. Věnuje se grafice, malbě, konceptuálnímu umění a knižnímu designu. Je světově významnou autorkou taktilních trojrozměrných knižních objektů, vydávaných v limitovaných autorských edicích významnými světovými nakladateli, mezi něž patří např. Les Grandes Personnes v Paříži, Ravensburger Buchverlag v Německu, Minedition, Neugebauer Press v Rakousku ad., její autorské knihy byly přeloženy do řady světových jazyků, vycházejí kromě Evropy také v USA, Japonsku a Číně.

03061012.jpeg

V letech 1992-1994 byla hostující profesorkou na Hochschule der Künste v Berlíně a v roce 1998 na Kingston University, UK. V letech 1995-1997 realizovala umělecký projekt zahrady v Chihiro Art Museum Azumino v japonském Naganu.

03061015.jpeg

Prostor, kontrast, barva„Dvě složky jsou pro mne důležité,“ podotýká ke své tvorbě umělkyně, „to je forma a barva a těžko říct, která je podstatnější, obě hrají v mém umění zásadní roli.“ Květa Pacovská pracuje s geometrickými tvary, které občas ozvláštňuje asymetrickými prvky: „ty právě dodávají tomu objektu krásu. Já sama jsem v jádru skeptik, proto si myslím, že potřebuju budovat v tomhle světě radost. Není to záměr, ale spíše taková reakce na život, protože okolo nás je tolik smutného, že je potřeba dělat něco hezkého.“

Její Kniha pro tebe získala cenu Nejkrásnější kniha Francie 2005Její ilustrace jsou nezaměnitelné, její autorské knihy nepřehlédnutelné. Obojí se vyznačují smyslem pro hravost, experimentem a vtipem, překypují výtvarnou a typografickou fantazií. Mimořádný je i autorčin přístup k dětskému čtenáři – Květa Pacovská k němu přistupuje s úctou, jako k rovnocennému partnerovi, který v určitém smyslu může dospělého diváka mnohdy i předčit, ať už se jedná o schopnost bezprostředně přijímat nové tvůrčí podněty, nebo o schopnost vizuální komunikace, jež je u dítěte mimořádně rozvinutá zejména v období, kdy ještě není schopno plné komunikace verbální.

Spustit audio