Náš Wagner. O přijímání hudby a myšlenek Richarda Wagnera v českých zemích, mimo jiné Bedřichem Smetanou

23. květen 2023

„Žvatláte něco o wagnerismu, aniž víte, co to jest.“ Takto počastoval Bedřich Smetana svého protivníka Františka Pivodu v rubrice Veřejná hovorna v Národních listech 1870. „Divná věc, že o Wagnerových záměrech tolik se namluví a nablouzní a tak málo správného a pravého ví.“ Tak zase uvedl své pojednání O hudbě Wagnerově zhruba o desetiletí později František Pivoda.

Vltavská Akademie se pokusí alespoň poodhlalit, co se skrývalo za zdánlivě bludným kruhem argumentů pro a proti, které tehdy modelovaly rozdílné podoby skladatele Wagnera. Poodhalit, jaké komplexy představ byly spojené s jeho hudebním dramatem a jaké motivy tu vedly jednotlivé aktéry, aby s takovou vehemencí vstupovali do názorových střetů, které naplňovaly denní i odborný tisk.

Pořad roku 2011 připravila odbornice na dané téma, muzikoložka Marta Ottlová. Spolupracovali a hovoří Eva Hazdrová-Kopecká a Petr Kadlec.

autoři: Marta Ottlová , Zdeněk Havlíček
Spustit audio