Mozart and Haydn

19. září 2022

Nahrávka pianistky Kasumi Barouch s vrcholnými klavírními koncerty Wolfganga Amadea Mozarta a Josepha Haydna, na kterém se podílejí orchestry Czech Ensemble Baroque a Sinfonietta Bratislava pod taktovkou dirigenta Marka Štilce. Hodnocení připravil Milan Bátor. 

(…) Nahrávka Kasoumi Barouch s klavírními koncerty Mozarta a Haydna zkrátka a dobře víc upozorní na nedostatky interpretů než na hudební krásu prezentovaných skladeb. Zkusme si položit otázku, proč se tak stalo. Nedostatek času během přípravy a nahrávání? Přecenění vlastních sil ve snaze zhostit se závažných a mistrovských uměleckých děl? Nutno říct, že profil respektovaného interpreta nedělá pouze seznam titulů, ale také především pokora a schopnost rozpoznat, na co stačí a co už je za hranicí jeho možností. Nahrávka Kasumi Barouch působí jako prezentační album a marketingová položka do uměleckého portfolia. Bohužel je nutno dodat, že s tímto albem by se nikdo z českých klavírních umělců uvádět ve známost patrně nechtěl. (…)

Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...