Monumentální panó Mikuláše Medka poprvé v Praze

17. květen 2012
02631810.jpeg

Galerie dvorak sec contemporary v Dlouhé třídě na Starém Městě v Praze běžně představuje především mladé současné autory. Tentokrát učinila výjimku a my můžeme díky ní poprvé spatřit zapomenuté a v Čechách nikdy neviděné monumentální čtrnáctidílné panó, které v letech 1963 až 1964 vytvořil pro reprezentační prostory Československých aerolinií v Košicích jeden z nejvýznamnějších českých umělců druhé poloviny 20. století – malíř Mikuláš Medek, který žil v letech 1926 až 1974.

Tuto rozměrnou práci na výstavě doplňují další Medkovy obrazy a kresby z různých období jeho tvorby. Mikuláš Medek, který na počátcích své tvorby ve 40. letech vycházel ze surrealismu a na přelomu padesátých a šedesátých let patřil k předním představitelům strukturální abstrakce, tehdy po letech odmítání a zákazů dostával první příležitosti k veřejné prezentaci.

02631811.jpeg

Jednou z nich byla právě zakázka pro novou cestovní kancelář ČSA v Košicích realizovaná v letech 1963–64 podle návrhu Karla Bubeníčka, Karla Filsaka, Jiřího Loudy a Ivana Skály. O bližší informace o tomto Medkově díle požádal Karel Oujezdský historika umění Karla Srpa, šéfkurátora Galerie hlavního města Prahy, který je autorem hlavního textu doprovodného katalogu.

Medkovo dosud nikdy nevystavované monumentální panó, doplněné dalšími kvalitními Medkovými obrazy a kresbami z různých období jeho tvorby, si můžete prohlédnout na výstavě v galerii dvorak sec contemporary v Dlouhé ulici 5 na Starém Městě v Praze do 13. června.