Modré a ledové. Literárně-hudební pásmo z vánočních motivů v básnickém díle Ivana Blatného

24. prosinec 2019

Až na malé výjimky představují Vánoce (a dny jejich očekávání) v Blatného díle údobí kouzelných až pohádkových jevů, kdy se i věci nejvšednější halí do magického a svátečně napjatého – ale též pro tohoto básníka příznačně melancholického – oparu. Verše v podání Kamily Drtilové, Ondřeje Brouska a Viktora Preisse poslouchejte on-line po dobu jednoho týdne po odvysílání.

Ještě v Anglii, v pokojích psychiatrických zařízení, které byly od roku 1954 jeho trvalým útočištěm, vyvolával básník Ivan Blatný ve svých básních ztracený ráj dětství. A snad víc než kterýkoli jiný český básník vracel se opakovaně k období adventu a vánočních svátků.

Blatného jedinečná obrazotvornost se právě v těchto básních jeví uplatněna v celé své nezbadatelnosti a jejich půvab spočívá také v tom, že odhalují jeho schopnost čistého okouzlení, jaké bývá přiznáváno pouze dětem. 

Účinkují: Kamila Drtilová, Ondřej Brousek a Viktor Preiss

Připravil: Petr Adámek
Režie: Petr Mančal
Svoje skladby hraje na klavír Nils Frahm.

Natočeno v roce 2016.

Spustit audio

Více o tématu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

zlenice.jpg

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...