Mládí, temperament a virtuozita. V přímém přenosu zazní Houslový koncert Arama Chačaturjana i Beethovenova Sedmá symfonie

25. duben 2023

Koncertní večer z Olomouce nabídl k poslechu propojení dvou mladých interpretů. Prvním z nich je už celoevropsky známý dirigent Jiří Rožeň, který je vášnivým propagátorem české hudby. Před několika dny debutoval v New Yorku, kde prezentoval soudobé kompozice českých tvůrců. V roli sólisty se před Moravskou filharmonii Olomouc postavil její koncertní mistr – houslista Patrik Sedlář.
Přímý přenos jsme vysílali 27. dubna od 19:00.

Patrik Sedlář má zkušenosti na pozici prvního houslisty také v orchestru Národního divadla v Praze a v Pražském komorním orchestru. Nedávno rovněž zahájil pedagogickou činnost na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži. Před „svým“ orchestrem i publikem provedl dílo plné virtuozity.

V Sedlářově podání jste mohli slyšet Koncert pro housle a orchestr d moll Arama Chačaturjana, který skladatel napsal pro legendárního ruského virtuosa Davida Oistracha. Zazní tak hudba plná vlivů romantismu, skladatelů Mocné hrstky i arménské lidové tradice. „Chačaturjan patřil k předním činovníkům Svazu skladatelů SSSR, současně se někdy dostával do kolizí s vládnoucím režimem a jeho oficiální ideologií. Kvůli folklornímu a tedy více lidovému stylu svých skladeb byl restrikcemi zasažen méně než např. Šostakovič“, uvádí v programovém textu Vlastimil Tichý. Houslový koncert z roku 1940 byl tehdy oceněn Stalinovou cenou. Dodnes se jedná o jedno z nejznámějších Chačaturjanových děl spolu s jeho koncerty pro klavír a violoncello a balety Gajané a Spartakus.

Beethovenova Sedmá symfonie je temperamentním vyjádřením radosti, plná energie a tanečního rytmu. Richard Wagner dílo trefně označil za „apoteózu tance“. A opět se dozvídáme, že: „Sedmou symfonii Beethoven dedikoval svému mecenáši hraběti Moritzovi von Fries, bankéři, sběrateli a umění a podporovateli předních vídeňských hudebníků – Haydna, Schuberta a právě Beethovena. Dílo poprvé zaznělo 8. prosince 1813 ve Vídni na charitativním koncertě ve prospěch vojáků raněných v bitvě u Hanau spolu s další novou Beethovenovou orchestrální skladbou, jejíž vznik byl podnícen válečnými událostmi – Wellingtonovým vítězstvím op. 91.“

Přímým přenosem provedl a rozhovory s protagonisty koncertu i ředitelem Moravské filharmonie Jonášem Harmanem vedl olomoucký patriot a rozhlasový režisér Michal Bureš. Připravila Tvůrčí skupina Hudba.

Spustit audio

Související