Miloš Štědroň představuje svou hudbu. O své vážné i nevážné tvorbě hovoří jubilující skladatel a muzikolog

15. únor 2022

Veřejnost si Štědroně nejčastěji spojuje s brněnským Divadlem Husa na provázku, se kterým dlouhá léta spolupracoval a kde vytvořil nespočet divadelních hudeb. Spolupracuje ale také s dalšími divadelními domy a v jeho seznamu díla nalezneme dále tvorbu filmovou, symfonickou, komorní, vokální nebo elektroakustickou. Připravila Simona Kostrhunová.

Čtěte také

Miloš Štědroň patří mezi nejzásadnější osobnosti současné české hudební kultury. Díky své všeobecné vzdělanosti, muzikalitě, talentu a mimořádné schopnosti poutavě předávat i zdánlivě nezáživná data je vyhledávaným odborníkem napříč obory. Dlouhá léta působí jako profesor muzikologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a současně aktivně tvoří jako hudební skladatel. Veřejnost si Miloše Štědroně nejčastěji spojuje s brněnským Divadlem Husa na provázku, které před půlstoletím spoluzakládal a pro jehož inscenace složil nespočet divadelních hudeb. Velmi často také spolupracuje s Městským divadlem Brno, komponuje hudbu filmovou, orchestrální, komorní i vokální koncertní skladby a hudbu pro lidové nástroje. V díle Miloše Štědroně jsou zřetelně patrny vědomosti muzikologa, odráží se v něm nejen znalost starších hudebních období i forem ale také znalost technik Nové hudby z šedesátých let 20. století nebo třeba jazzu. 

Jako hudební historik a teoretik disponuje Miloš Štědroň mimořádnými znalostmi napříč staletími. Věnuje se editorské činnosti a rekonstrukci nedokončených hudebních děl. Nejznámější je jeho editorská činnost na díle Leoše Janáčka, při níž nejčastěji spolupracoval s Leošem Faltusem.

Čtěte také

V pořadu Miloš Štědroň představí své skladby v rozsáhlém časovém průřezu od 60. let 20. století do současnosti. Zazní díla různých forem i žánrů, které Miloš Štědroň většinou komponoval pro své přátele či pro různé příležitosti anebo v rámci svého postgraduálního studia na JAMU. Některé nahrávky, které zazní, vznikaly také ve studiu Československého rozhlasu. Všechny hudební ukázky Miloš Štědroň opatří svým komentářem a to jak odborným, tak i osobním.

Pořad připravila Simona Kostrhunová ku příležitosti skladatelových 80. narozenin.

Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Víte, kde spočívá náš společný ukrytý poklad? Blíž, než si myslíte!

Jan Rosák, moderátor

slovo_nad_zlato.jpg

Slovo nad zlato

Koupit

Víte, jaký vztah mají politici a policisté? Kde se vzalo slovo Vánoce? Za jaké slovo vděčí Turci husitům? Že se mladým paním původně zapalovalo něco úplně jiného než lýtka? Že segedínský guláš nemá se Segedínem nic společného a že známe na den přesně vznik slova dálnice? Takových objevů je plná knížka Slovo nad zlato. Tvoří ji výběr z rozhovorů moderátora Jana Rosáka s dřívějším ředitelem Ústavu pro jazyk český docentem Karlem Olivou, které vysílal Český rozhlas Dvojka.