Milan Salák - Silikon

Milan Salák - Silikon pod sklem je název výstavy v galerii Luxfer v České Skalici.