Město XX. století bude oslňující a nahé. Vydejte se po brněnských stopách architekta Adolfa Loose

Sochař a kameník Adolf Loos starší, otec slavného architekta

Kameník a sochař Adolf Loos starší, otec slavného architekta, byl typickým představitelem brněnské kultury druhé poloviny 19. století a na podobě historického centra města se také sám podílel. S historičkou umění Pavlou Cenkovou natáčela Simona Kostrhunová.

Archivní snímek Loosovy sochařské dílny na ul. Kounicově (Kounicova 20-22)

Kamenosochařská firma Adolfa Loose staršího byla ve své době známá a pověstná, pracovala na významných stavbách v Brně. Například na tehdejším německém gymnáziu, dnešní JAMU, Besedním domě, Kounicově paláci nebo budově Moravského zemského parlamentu. Adolf Loos starší se zabýval také sochařskými dekoracemi architektury, vytvářel také busty známých osobností a věnoval se dalším oborům sochařské činnosti, jako například vytváření soch pro kostely nebo tesání křížů umísťovaných v krajinách.

Historička umění Pavla Cenková ve své knize Vkusné & solidní. Měšťanské sochařství v Brně 1800–1880 popisuje podrobněji osobnost kamenosochaře Adolfa Loose staršího a rovněž další méně známé brněnské měšťanské sochaře.

Spustit audio