Magdaléna Pokorná: Odkaz a dědictví Josefa Jungmanna

16. září 2023

Zamyšlení české historičky při příležitosti významného jungmannovského jubilea. Premiéru poslouchejte on-line po dobu čtyř týdnů po odvysílání.

Účinkuje: Magdaléna Pokorná
Připravil: Petr Gojda
Režie: Petr Gojda
Premiéra: 16. 9. 2023

V červenci uplynulo 250 let od narození jedné z předních postav našeho Národního obrození. Josef Jungmann (1773 - 1847) byl básník a lingvista. Založil první český vědecký časopis Krok, jeho celoživotním dílem se stal pětisvazkový česko-německý slovník, sám překládal z řady evropských jazyků.

Magdalena Pokorná, docentka působící na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy i při Akademii věd ČR se ve svém textu zabývá celkem Jungmannova odkazu a témat spjatých s jeho osobností. Uvádíme v předvečer výroční mezioborové konference Josef Jungmann: od jazyka k identitě, kterou pořádají ve dnech 20. a 21. září 2023 Matice česká, Národní muzeum, Filozofická fakulta a jednotlivé ústavy Akademie věd České republiky.

autor: Petr Gojda
Spustit audio