Lothar Suchý: Hrstka věrných. Drama o zradě vlastní politické minulosti a prodejnosti hodnot

23. říjen 2022

Za svoje politické postoje a boj za českou národní samostatnost se redaktor Václav Rubeš, hlavní hrdina hry Hrstka věrných, dostal do vězení. Po pěti letech ovšem přišla amnestie a Rubeš se vrací na svobodu. Co by se muselo stát, aby mladý radikál zrevidoval svoje předchozí postoje a začal pragmaticky ustupovat ze svých ideálů? Psychologické drama zasazené na přelom 19. a 20. století poslouchejte on-line po dobu čtyř týdnů po odvysílání.

Rozhlasová úprava: Františka Sokolová
Osoby a obsazení: Richard Klicmann (Josef Karlík), Marie Radová (Marcela Dürrová), Marta Klicmannová (Eva Hradilová), ing. Jan Rada (Rudolf Krátký), Václav Rubeš (Jaroslav Kuneš), Karel Staněk (Leopold Franc), Kavan (Jiří Tomek), Zima (Otakar Dadák)
Režie: Jan Tůma
Natočeno: v brněnském studiu Československého rozhlasu v roce 1973

Lothar Suchý (1873–1958), novinář, spisovatel a překladatel, studoval na univerzitě ve Vídni románskou filologii a slavistiku, později navštěvoval práva na Karlově univerzitě v Praze. Jako žurnalista přispíval do různých novin a časopisů, např. do Moderní revue, Lumíra; byl dlouholetým pařížským dopisovatelem Národní politiky a Venkova. Vydal tři knihy veršů, napsal několik prozaických děl a románů, překládal z francouzštiny a z němčiny. Do druhé světové války se věnoval také dramatické tvorbě, jeho hry byly uvedeny v Národním divadle i v Divadle na Vinohradech.

Pro vinohradskou scénu byla určena i Hrstka věrných (1908), z její premiéry však sešlo a nakonec byla poprvé uvedena až v roce 1948 v Realistickém divadle. Psychologické drama zasazené na přelom 19. a 20. století do situace, kdy se česká společnost vyrovnávala s následky z procesu s Omladinou, se snaží zachytit názorové spory panující před definitivním vykročením k československé samostatnosti.

autoři: Tvůrčí skupina Drama a literatura , Renata Venclová
Spustit audio

Související